Konferencē atklāsim neformālās izglītības nozīmi resocializācijas procesā

Jau plkst. 10.30 www.nvotv.lv skaties online tiešraidi no Eiropas Savienības mājas Aspazijas bulvārī 28, kur neformālā gaisotnē notiks Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētā apmācību kursa “Šķeļot viļņus” noslēguma konference “Pēctecība”. Tās laikā atklāsim vidējā jaunieša – cietumnieka profilu un neformālās izglītības nozīmi resocializācijas procesā. 

Kādi dzīves apstākļi veicina jauniešu pievēršanos noziedzības ceļam?  Kāds ir vidējais jaunieša – ieslodzītā – profils? Kādi ir biežākie noziegumi, par kuriem jaunieši pašlaik Latvijā izcieš sodu? Par šiem un citiem jautājumiem atbildes sniegsim jau rītdien, 10. decembrī, apmācību kursa “Šķeļot viļņus” noslēguma konferencē. Apmācību kurss “Šķeļot viļņus” notika Jaunatnes politikas valsts programmas 2014 ietvaros. 

Tāpat konferences dalībnieki tiks iepazīstināti ar apmācību kursa “Šķeļot viļņus” laikā realizētajiem projektiem un būtiskākajiem ieguvumiem. Apmācību kursā tika iesaistīti ieslodzījuma vietu darbinieki no četrām ieslodzījumu vietām – Rīgas Centrālcietuma, Daugavgrīvas, Jelgavas un Jēkabpils cietumiem, jaunatnes darbinieki no nevalstiskajām organizācijām, jauniešu centriem un skolām, kā arī jaunieši, kas atrodas ieslodzījumā un brīvībā. Visi apmācību kursā iesaistītie gan kopā, gan atsevišķi piedzīvoja neformālo izglītību, bet visnozīmīgākā projektu loma – tika veicināta sociālā iekļaušana.  

Noslēguma konferences mērķis ir, izmantojot apmācību kursā iegūto pieredzi, izvirzīt konkrētus turpinājuma pasākumus neformālās izglītības dzīvotspējai ieslodzījuma vietās, veicinot sadarbību un veidojot tiltu starp ieslodzījumā esošajiem jauniešiem un jauniešiem brīvībā. 

Konferencē plāno piedalīties dažādi dalībnieki, kas veic darbu ar sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem – jaunatnes organizāciju pārstāvji, cietuma darbinieki, Ieslodzījuma vietu pārvaldes eksperti un citi. 

Par apmācību kursu “Šķeļot viļņus”

Apmācību kurss “Šķeļot viļņus” ir jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gada otrās aktivitātes “Atbalsta pasākumi jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšanai” ietvaros realizēts projekts. Apmācību kursa mērķis bija sniegt atbalstu ieslodzījuma vietu darbiniekiem, jauniešiem ieslodzījuma vietās, pašvaldību un jauniešu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. 

 

Papildus informācija:
Agnese Lorence
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
Jaunatnes politikas valsts programmas vadītāja
E-pasts: agnese.lorence[at]jaunatne.gov.lv 
Tālrunis: 67356289