Kompetenču attīstīšana ar eTwinning

Šī gada rudenī Valsts izglītības satura centrs uzsāka darbību pie projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Neilgi pēc darbu uzsākšanas, lai iepazīstinātu skolu vadītājus ar paredzēto projekta gaitu un atbildētu uz jautājumiem, tika izsludinātas 5 vērienīgas reģionālās konferences “ Tagad”.

Ar savu stendu konferencēs piedalās arī eTwinning Nacionālā atbalsta dienesta komanda, kas iepazīstina izglītības ekspertus ar eTwinning piedāvātajām iespējām kompetenču modeļa ieviešanā.

Plašāk: Latvijas eTwinning tīmekļa vietnē