Kocēnu novadā īstenos projektu jauniešu iesaistei lietderīgās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs

Šovasar Kocēnu novada dome sadarbībā ar Kocēnu 38. skautu vienību īstenos Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam finansētu projektu “Rīta zvaigzne”.

Projekts “Rīta zvaigzne” tiks īstenots ar mērķis veicināt Kocēnu novada jauniešu personības vispusīgu attīstību, iesaistot lietderīgās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs dabā un stiprinot jauniešu piederības apziņu latviešu tautai un Latvijai.

Lai sasniegtu projekta mērķi, kopā ar projekta sadarbības partneriem un pieredzējušiem speciālistiem Kocēnu novada jauniešiem tiks organizētas piecu dienu apmācības, kurās būs aicināts piedalīties ikviens jaunietis. Nodarbības balstīsies uz diviem pīlāriem – daba un latviešu tautas kultūra un tradīcijas, jo arī senie latvieši savu dzīvesziņu balstīja cilvēka un dabas mijiedarbībā.

Praktiski darbojoties – mācoties darot, jaunieši iepazīs un apgūs āra dzīves prasmes, tādējādi mudinot jauniešus vairāk brīvā laika veltīt, aktīvi atpūšoties pie dabas, kā arī pilnveidos izpratni par latviešu tautas tradīcijām un kultūras mantojumu. Tuvojoties Latvijas simtgadei, arvien būtiskāk pilnveidot jauniešu zināšanas par latviešu tautas tradīcijām, kultūru un vēsturi, tā stiprinot jauniešu piederības sajūtu savai tautai un valstij.

Projekta apmācību ietvaros jauniešiem būs iespēja attīstīt savu vērtību sistēmu, kopīgi darbojoties, mācīties uzņemties atbildību par savu rīcību un citiem, mācīties āra dzīvi, izprast dabas likumus un sadzīvot ar tiem, kā arī attīstīt sevi kā fiziski, tā arī garīgi.

Kocēnu novada domes sagatavotais un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklātā projektu konkursā iesniegtais pieteikums ir saņēmis Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam finansējumu 3499,55 eiro apmērā.

Pieteikšanās dalībai apmācībās tiks izsludināta maija otrajā pusē Kocēnu novada domes interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Upīte
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste

Projekta “Rīta zvaigzne” vadītāja
Kocēnu novada dome
Tālr.: 26115449
E-pasts: elina.upite@kocenunovads.lv