Kļūsti par projektu vērtēšanas ekspertu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina pieteikties vakantajām projektu vērtēšanas ekspertu vietām programmās "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss".

Galvenās prasības pretendentiem:

  • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
  • angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī;
  • vismaz divu gadu pieredze darbā ar jaunatni vecuma grupā no 13 līdz 30 gadiem pretendentiem, kas piesakās jauniešu apmaiņas un solidaritātes projektu vērtēšanai;
  • pieredze vismaz divu starptautisku projektu īstenošanā pretendentiem, kas piesakās jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes vērtēšanai;
  • vismaz trīs gadu pieredze starptautisku projektu īstenošanā pretendentiem, kas piesakās stratēģiskās partnerības projektu vērtēšanai;
  • pieredze trīs mācību/semināru programmu izstrādē un vadīšanā pretendentiem, kas piesakās jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu vērtēšanai.

Iepriekšējā pieredze programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" vai "Jaunatne darbībā" projektu īstenošanā un pieredze projektu vērtēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Detalizētāka informācija par prasībām pretendentiem atrodama konkursa nolikumā.

Lai pieteiktos, lūdzam, aizpildīt pieteikuma veidlapu  un iesniegt līdz 2019. gada 5. martam, nosūtot to elektroniski uz e-pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv

 

Detalizēta informācija par konkursu:
Ekspertu atlases konkursa nolikums
 
Vairāk informācijas:
Juta Reķele

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatore
E-pasts: juta.rekele@jaunatne.gov.lv

Tālr.:   +371 67358062