Kļūsti par pašvaldību mentoru “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projektiem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina konkursu Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam projektu konkursa “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” (turpmāk - Projektu konkurss) apstiprināto projektu pašvaldību mentoru atlasei. Konkursā uz 2 (divām) vakantajām mentoru vietām var pieteikties fiziskas un juridiskas personas iesniedzot pieteikumu par piedalīšanos konkursā un aizpildot pieteikuma anketu (https://ieej.lv/MVwju) līdz 2020. gada 5. augustam.

Konkursa mērķis ir nodrošināt ikmēneša mentoringa pakalpojumus pašvaldībām, kuru iesniegtie projekti ir apstiprināti IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gada Projektu konkursā un tiks īstenoti no 2020. gada augusta līdz 2021. gada oktobrim.

Mentoru uzdevums ir nodrošināt ikmēneša mentoringa pakalpojumus pašvaldībām (no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 20. oktobrim), saskaņā ar katras pašvaldības izstrādāto darba plānu darba ar jaunatni kvalitātes celšanai un tā izpildes procesu sniedzot atbalstu tādu formātu veidā kā klātienes sarunas, tiešsaistes tikšanās, dalība pašvaldību projektu aktivitātēs u.c.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izveidotā mentoru atlases konkursa komisija izvērtēs pretendentus atbilstoši nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Papildu informācija:
Nils Mosejonoks
Projektu koordinators
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļa
nils.mosejonoks@jaunatne.gov.lv
T. 67356283