Kļūsti par eTwinning mentoru un palīdzi citiem īstenot eTwinning projektus!

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros aicina pieredzējušus eTwinning projektu īstenotājus pieteikties eTwinning mentoru programmā! Programmas mērķis ir sniegt atbalstu pedagogiem eTwinning projektu īstenošanā. Programmas ietvaros mentors atbalsta mentorējamo etwinning projekta īstenošanā, sākot ar projekta partneru atrašanu līdz projekta pieteikšanai Nacionālajam kvalitātes sertifikātam. Mentorējamais mentora vadībā dibina un īsteno eTwinning projektu. Mentora atlīdzība par viena mentorējamā projekta īstenošanu ir EUR 100.00 apmērā. 

Lai piedalītos programmā, pretendents sākot no 2014.gada 19.septembra līdz ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.februāra plkst.24:00 elektroniski aizpilda mentora pieteikumu tiešsaistē.

Mentora programmas nolikums

Programmas dalībnieki

Programmā kā mentors var piedalīties pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās izglītības iestādes (turpmāk – izglītības iestāde) darbinieks, kurš īsteno izglītības programmas bērniem un jauniešiem vecumā no 3 līdz 19 gadiem, ir īstenojis vismaz 2 (divus) veiksmīgus projektus eTwinning.net platformā, ko apliecina eTwinning Nacionālais kvalitātes sertifikāts (turpmāk– mentors).

Programmā kā mentorējamais var piedalīties izglītības iestādes darbinieks, kurš īsteno izglītības programmas bērniem un jauniešiem vecumā no 3 līdz 19 gadiem, kurš vēlas īstenot eTwinning projektu un kuram nav iepriekšējas pieredzes eTwinning projektu īstenošanā (turpmāk mentorējamais).

Pieteikuma iesniegšanas kārtība

Lai piedalītos programmā, pretendents ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.februāra plkst.24:00 elektroniski aizpilda mentora pieteikumu tiešsaistē. Pieteikumu 5 darba dienu laikā pēc iesniegšanas izvērtē un par rezultātiem paziņo pretendentam. 

Atlīdzība

Mentora atlīdzība par viena mentorējamā projekta īstenošanu ir EUR 100.00 apmērā. Samaksu par mentora darbu tiek veikta, ja mentora vadībā mentorējamais ir uzsācis eTwinning projektu kā projekta dibinātājs, 2014./2015. mācību gada laikā to ir veiksmīgi īstenojis un par projekta īstenošanu saņēmis eTwinning Nacionālo kvalitātes sertifikātu.