Kas var noiet šķērsām? Kā tikt galā ar kļūdām "Erasmus+" projektos? (What Could Go Wrong? How to Deal With Meestaeks in Erasmus+ Projects)

Šīs mācības palīdzēs jaunajiem "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu īstenotājiem identificēt biežākās kļūdas, organizējot "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektus, un atrast risinājumus to novēršanai. Mācības norisināsies no 24. līdz 30. martam Ungārijā. Pieteikšanās līdz 20. janvārim!

Mērķi un uzdevumi:

 • identificēt biežākās kļūdas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektos, dažādos to izstrādes posmos;
 • atrast veidus, kā novērst sarežģītas situācijas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektos un palielināt iespēju sasniegt labus rezultātus;
 • atzīt, ka kļūdas ir daļa no mācību procesa un mēs katrs varam no tām mācīties;
 • izzināt stratēģijas un vadības tehnikas, lai konstruktīvi risinātu kļūdas jaunatnes projektu īstenošanas līmenī.

Metodoloģija:
Programma sastāv no 5 mācību dienām un papildus pagarinātā mācību perioda pirms un pēc mācībām. Pirms mācībām dalībnieki ir aicināti piedalīties tiešsaistes aktivitātēs, uzdevumos un vienā tiešsaistes tikšanās reizē. Pēc mācībām dalībnieki izstrādās rīcības plānu un mācību komanda piedāvās klātienes atbalstu, iekļaujot divas tiešsaistes mentoringa sesijas grupai.

Mācības tiks balstītas uz sadarbību vērstās mācību sesijās, kas specifiski aplūkos biežākās kļūdas jaunatnes jomas projektos un meklēs veidus, kā tās novērst. Mēs izzināsim kļūdas dažādos veidos, piemēram, ar improvizācijas tehniku, klaunu tehniku, radošo rakstīšanu un citām.

Lai nodrošinātu, ka šīs aktivitātes atbilst reālajām vajadzībām, mācību programma tiks izstrādāta pēc konsultēšanās ar nacionālajām aģentūrām par biežākajām kļūdām, kas ir identificētas "Erasmus+" projektos.

Mācības norisināsies angļu valodā.

Dalībnieku profils:

 • jaunatnes darbinieki, jaunatnes līderi vai projektu vadītāji, kas ir iesaistīti jaunatnes organizācijās un maz zina par programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā", taču ir bijuši iesaistīti viena vai divu projektu īstenošanā (jebkurā no lomām: fasilitēšana, organizēšana, pieteikuma rakstīšana, dalībnieku atbalsts utt.);
 • drīzumā plāno īstenot "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu (mācības paredz šī jaunā projekta atbalstu);
 • motivēti strādāt ar šo mācību tēmu;
 • var piedalīties visās mācību dienās, kā arī pirms un pēc mācību nodarbībās.

Plānots, ka mācībās piedalīsies 24 - 28 dalībnieki.  

Kā pieteikties?
Pieteikties mācībām iespējams līdz 2019. gada 20. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/what-could-go-wrong-how-to-deal-with-meestaeks-in-erasmus-projects.7679/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv