Kā veicināt nodarbinātību, izmantojot programmu “Erasmus+”?

No 22. līdz 28. jūnijam Spānijā (Malagā) notiks piecu dienu mācības jaunatnes jomā strādājošajiem, kuru mērķis ir parādīt, kā izmantot koučinga metodi un rīkus, lai attīstītu uzņēmējdarbības spējas, kuras pēcāk izmantot jaunatnes organizāciju ikdienas darbā. Pieteikšanās līdz 6. maijam.

Mācības “Connecting te Dots: Coaching for employability with Erasmus+” ir paredzētas, lai savienotu nevalstisko organizāciju un jauniešu grupu vēlmes ar programmas “Erasmus+” projektu iespējām.

Mērķi:
1.    piedāvāt praktiskus rīkus, lai uzlabotu uzņēmējdarbības kompetences;
2.    atbalstīt profesionālo attīstību;
3.    sniegt noderīgas metodes un koučinga metodes, lai kopā ar jauniešiem īstenotu starptautiskus projektus programmās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”

Mācību laikā dalībnieki:
-    izvērtēs savas profesionālās vajadzības un līdzšinējo pieredzi darbā ar jaunatni;
-    identificēs savas stiprās puses un potenciālu, kuru turpināt attīstīt;
-    saskatīs iespējas, kā veidot savu nākotnes karjeras scenāriju un pilnveidoties;
-    gūs pieredzes apmaiņu un iepazīst EntreComp (Entrepreneurship Competence Framework);
-    atklās, kā attīstīt darbu ar jaunatni;
-    izpētīs jaunas iniciatīvas, kas veicinātu uzņēmējdarbības attīstību;
-    uzzinās, kā jaunatnes darbā iegūtās zināšanas papildināt ar programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējām.

Mācībās tiks izmantota kognitīvi biheiviorā pieeja un neformālās izglītības metodes.

Ikviens mācību dalībnieks veiks piecus soļus, lai mācību laikā sasniegtu rezultātus. Pirmais cikls – definēt; otrais – atklāt; trešais – sapņot; ceturtais – radīt; piektais – ieviest.  

Mācībām aicināti pieteikties:

Jaunatnes jomā strādājošie (jaunatnes darbinieki, mentori, mācību vadītāji), kuri ir ieinteresēti izkopt koučinga tehniku.

Mācības notiks angļu valodā (dalībniekiem nepieciešamas B2 līmeņa angļu valodas zināšanas).

Pieteikšanās līdz 6. maijam!

Pieteikties mācībām iespējams SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/connecting-the-dots-coaching-for-employability-with-erasmus.7888/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas JSPA iegādājas biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām gaidīsim no Tevis, ka:
•    kopā ar projektu koordinatori pārrunāsi pasākuma rezultātus un ieplānosi to izplatīšanas aktivitātes;
•    sagatavosi un nopublicēsi vismaz vienu publikāciju medijos;
•    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēsi rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas), kā arī iesniegsi visus ceļošanas dokumentus un pavadošus dokumentus.

 

Papildu informācijai:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv