Kā veicināt jauniešu līdzdalību vietējā sabiedrībā, izmantojot digitālos rīkus

Pandēmijas ietekme uz darbu ar jaunatni vēl joprojām tiek izprasta un analizēta, bet ir skaidri redzami centieni atbildēt uz jauniešu, jaunatnes organizāciju un jaunatnes darbinieku vajadzībām, izmantojot digitālos rīkus un digitālo darbu ar jaunatni. Lai veicinātu jauniešu līdzdalību vietējā un reģionālajā dzīvē un sabiedrībā, izmantojot digitālos rīkus, Portugāles "Erasmus+" nacionālā aģentūra no 2. - 5. decembrim organizē tiešsaistes mācības. Dalībai mācībās ir nepieciešams reģistrēties, līdz 10. novembrim aizpildot pieteikumu SALTO-Youth Resursu centra tīmekļa vietnē.

  Kursa mērķis ir novērtēt esošās struktūras un rīkus jauniešu demokrātiskai līdzdalībai tiešsaistē, padarot tos par efektīviem instrumentiem jēgpilnai līdzdalībai, pozitīvām un demokrātiskām pārmaiņām. Mācību uzdevums ir:
  • VEICINĀT mācību dalībnieku izpratni par jēgpilnu jauniešu līdzdalību, rīkiem un iespējām, līdzdalības struktūrām vietējā un reģionālā līmenī;
  • ATTĪSTĪT zināšanas un praktiskās iemaņas darbam ar jaunatni tiešsaistē, veicinot jauniešu līdzdalību vietējā un reģionālā līmenī;
  • IEPAZĪTIES ar jaunākajām pieejām un metodikām, kas var palīdzēt jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem strādāt tiešsaistē;
  • NOSKAIDROT, kuras kompetences ir nepieciešamas, lai ar digitālo rīku starpniecību varētu jēgpilni piedalīties vietējā un reģionālajā dzīvē;
  • UZZINĀT digitālās līdzdalības riskus, izaicinājumus, iespējas un šķēršļus dažādos dalībnieku kontekstos digitālājā telpā.

  Programma ir balstīta uz neformālās izglītības metodoloģiju un tiešsaistē iepazīstina ar dažiem tās principiem - tā tiks pielāgota, pamatojoties uz dalībnieku interesēm un motivāciju, radot kopīgas mācīšanās atmosfēru, kuras mērķis ir sociālā transformācija. Komanda ir apņēmusies garantēt iekļaujošu pieeju mācību ceļojumā. Mācību kurss ietvers spēles, abpusēju pasniedzēju un dalībnieku dalīšanos ar zināšanām, individuālas un kolektīvas aktivitātes, seminārus, kurus vadīs gan dalībnieki, gan treneri.

  Lai piedalītos mācības ir nepieciešams:

  • līdz 10. novembrim reģistrēties SALTO-Youth Resursu centra tīmekļa vietnē.
  • tehniskais aprīkojums - dators ar kameru un mikrofonu un uzticams interneta savienojums
  • pieeja kursa galvenajām digitālajām platformām Zoom un Canvas.net, tāpēc būs nepieciešams lejupielādēt Zoom lietotni un izveidot kontu Canvas.net platformā.

  Visi atlasītie dalībnieki tiks uzaicināti uz sagaidīšanas sesiju, lai izpētītu galvenos rīkus, kas tiks izmantoti kursā, lai dalītos vajadzībās un gaidās, iepazītos un izveidotu stipru komandu, risinātu tehniskos izaicinājumus.

  Detalizētāka informācija atrodama šeit:

  Papildu informācija:
  Laura Reisele
  Projektu koordinatore
  laura.reisele@jaunatne.gov.lv
  Tel. 67358061