Kā strādāt ar jauniešiem, kuriem ir mācīšanās problēmas?

No 19. līdz 22. jūnijam Lielbritānijā (Līdsā) notiek četru dienu starpsektoru sadarbības seminārs ("Re-engaging People with Educational Barriers in Non-Formal and Formal Learning"), kuru laikā notiks labās prakses pieredzes apmaiņa, jaunāko metožu un pētījumu izzināšana, kas noderēs darbā ar jauniešu grupām, kurām ir mācīšanās problēmas. Pieteikšanās līdz 30. aprīlim.

Šī semināra laikā tiks iekļautas kontaktu veidošanas, studiju vizītes un apmācību aktivitātes, kuru mērķis ir rast risinājumu, kā visefektīvāk formālajā un neformālajā izglītībā atgriezt jauniešus ar mācīšanās problēmām. Semināra dalībnieki tiks aicināti dalīties savā pieredzē, veidot starpsektoru sadarbību, kā arī sākt īstenot “Erasmus+” projektus.

Tikšanās mērķis:
-    veicināt starpnozaru sadarbību starp jaunatnes jomā strādājošajiem un profesionālās izglītības, augstākās izglītības un vispārējās izglītības pārstāvjiem;
-    nodrošināt mācīšanās un attīstības iespējas, kā arī vidi, kurā vienam ar otru dalīties labās prakses piemēros, īpaši izceļot katras nozares unikālās metodes;
-    izpētīt konkrētos gadījumus, kādēļ veidojas mācīšanās problēmas, un meklēt risinājumus;
-    meklēt veidus, kā problēmas risināt Eiropas mērogā, izmantojot “Erasmus+: Jaunatne darbībā” sniegtās iespējas.

Apmācību laikā dalībnieki:
-    palielinās izpratni par to, kā dažādās nozarēs cilvēki novērš jauniešu mācīšanās problēmas;
-    uzzinās citu nozaru un valstu labās prakses piemērus;
-    iepazīs praktiskus rīkus, metodes un paņēmienus, kā veidot starpsektoru sadarbību;
-    papildinās savas zināšanas par programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” sniegtajām iespējām un to, kā tajā iesaistīt jauniešus ar mācīšanās problēmām;
-    uzzinās, kā visveiksmīgāk projektu pieteikumos aprakstīt “Erasmus+” prioritātes;
-    veidos sadarbību starpnozaru organizācijās, šādi veicinot jaunu partnerību veidošanos.

Darba valoda: angļu.

Apmācībām aicināti pieteikties: jaunatnes politikas veidotāji, jaunatnes darbinieki, profesionālo skolu, vispārizglītojošo skolu un augstskolu pārstāvji, projektu vadītāji, eksperti, kuri ikdienā jau pašlaik strādā ar jauniešiem, kuriem ir mācīšanās problēmas.

Pieteikties studiju vizītei iespējams līdz 2017. gada 30. aprīlim.  SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/re-engaging-people-with-educational-barriers-in-non-formal-and-formal-learning.6435/.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).
Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore,
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv