Kā pareizi rakstīt “Erasmus+” projektus? Noskaidro bezmaksas seminārā! Papildināts. Pievienota semināra programma

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus, jaunatnes un dažādu citu organizāciju, kuru darbs saistīts ar jauniešiem,  pārstāvjus un citas jaunatnes darbā iesaistītas personas piedalīties seminārā par Eiropas Savienības (ES) programmu „Erasmus+”, jaunatnes informācijas tīklu Eurodesk, Eiropas Jaunatnes portālu, kā arī JSPA aktualitātēm 2015. gadā. 

Semināra laikā īpaša uzmanība tiks veltīta arī skaidrojot, kā pareizi aizpildīt projektu pieteikuma veidlapas jeb e-formas. Seminārs notiks 2015. gada 23. janvārī no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00 viesnīcā “Radisson Blu Hotel Latvija” (Elizabetes ielā 55, Rīgā). 

Semināra pirmajā daļā tiks sniegta vispārīga informācija par iespējām veidot jaunatnes jomas projektus ES programmā „Erasmus+” un JSPA aktualitātēm 2015. gadā. Uz semināru aicināti gan pieredzējuši projektu īstenotāji, gan tie, kas nekad nav veidojuši neformālās izglītības projektus jaunatnes jomā.

Otrajā daļā atsevišķās darba grupās tiks parādīts, kā aizpildīt „Erasmus+” projektu e-formas šādos projektu veidos: jauniešu apmaiņas projekti, Eiropas Brīvprātīgais darbs, jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti, stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā, kā arī strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās. Uz šo daļu aicināts ikviens interesents, arī pieredzējuši projektu īstenotāji. Ikvienam būs iespēja uzdot jautājumus projektu koordinatoriem. Tā kā par katru projektu veidu tiks stāstīts atsevišķās darba grupās, no vienas organizācijas ieteicams piedalīties vairākiem pārstāvjiem. 

Kas var apmeklēt šo semināru?

Seminārs tiek organizēts ikvienam interesentam, kas vēlas rakstīt “Erasmus+” projektus. Uz semināru aicināti jaunieši, nevalstisko organizāciju pārstāvji, dažādu veidu organizāciju (t.sk. uzņēmumu, fondu) pārstāvji, skolēni, studenti, pedagogi, sociālie darbinieki, pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki. Seminārā noderīgu informāciju atradīs ikviens, kuram ikdienā ir cieša saskarsme ar jauniešiem un kuriem ir interese un motivācija darboties neformālajā izglītībā. 

Seminārs ir bez maksas! Ņemot vērā, ka dalībnieku skaits seminārā jau ir piepildīts, pieteikties semināram vairs nav iespējams. 

Erasmus+ ir ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programma (2014. – 2020.), kuras mērķis ir stiprināt izglītības, apmācību, jaunatnes aktivitāšu un sporta jomu visā Eiropā. Programma “Erasmus+” uzsākta laikā, kad ES bez darba ir gandrīz seši miljoni jauniešu un kad dažās valstīs jauniešu bezdarba līmenis pārsniedza 50 %. 

Organizācijām un uzņēmumiem programmā „Erasmus+” ir iespēja veidot neformālās izglītības jaunatnes jomas projektus un pieteikties finansējuma saņemšanai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā šādos projektu veidos: mobilitātes projekti, stratēģisko partnerību projekti jaunatnes jomā un atbalsta jaunatnes politikas reformām projekti. 2015. gadā jaunatnes jomas projektus programmā „Erasmus+” varēs iesniegt 3 reizes gadā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas īstenošanu Latvijā, savukārt  Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošinās programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem izglītības un apmācības jomā vairāk var uzzināt www.viaa.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par jaunatnes jomas projektiem - www.jaunatne.gov.lv.

Eurodesk ir Eiropas informācijas tīkls jauniešiem. Tūkstošiem jauniešu visā Eiropā ik gadu izmanto Eurodesk, lai meklētu informāciju par studiju, darba un ceļošanas iespējām Eiropā, kā arī partnerus saviem projektiem vai dalībniekus starptautiskiem pasākumiem.

Semināra programma 

 

Papildus informācijai: 
Kintija Bulava
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente