Kā palielināt projektu redzamības un izplatīšanas pasākumus? Piesakies apmācībām

No 2017. gada 9. līdz 15. februārim Spānijā (Mollina, Malaga) notiks starptautiskas apmācības “Visibility and DEOR: Extiende la Ilama” jaunatnes darbiniekiem un jauniešu līderiem, kuri īsteno vai vēlas īstenot “Erasmus+: Jaunatne darbībā projektus”. Aicinām pieteikties apmācībām līdz šī gada 11. decembrim.

Apmācību galvenais mērķis ir detalizētāk iepazīt projektu redzamības, izplatīšanas un projekta rezultātu izmantošanas tehnikas. Apmācību laikā tiks ievērots neformālās mācīšanās princips – mācīties darot.  

Ko uzzināsi apmācībās?
-    Plašāk izskaidrosim dažādo jēdzienu patieso nozīmi, piemēram, kas īsti ir projektu redzamības pasākumi, projektu rezultātu izplatīšana un izmantošana (saukti arī par DEOR)? Runāsim arī par multiplikatora efektu un projektu rezultātu izplatīšanas platformu, ko vērts izprast, ja ikdienā darbojies ar programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem.
-    Skaidrosim, kā programmas “Erasmus+” vadlīnijas izprot jēdzienus “projekta redzamība” un “projekta redzamības izplatīšana”.
-    Dalībnieki viens ar otru dalīsies savā projektu rezultātu izplatīšanas un projekta redzamības pasākumu nodrošināšanas pieredzē.
-    Atklāsim noderīgus rīkus (gan digitālos, gan attālās saziņas), kurus var izmantot kā efektīvu līdzekli komunikācijai ar savu mērķa auditoriju.
-    Apmācību laikā noskaidrosim efektīvus paņēmienus, kā palielināt projekta ietekmi (kā veiksmīgāk izplatīt projekta rezultātus, kā pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai pastāstīt par īstenoto projektu un idejām, kuras caur projektu paužat).
-    Darbosimies arī praktiski – izstrādāsim projektu redzamības un rezultātu izplatīšanas kampaņas un stratēģijas jeb mācīsimies darot.

Apmācībām aicināti pieteikties:

Jaunatnes darbinieki, apmācītāji un jauniešu līderi.

Apmācību darba valoda: angļu.

Lejupielādei darba programma:
Visibility and Deor: Extiende la Llama

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2016. gada 11. decembrim  SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/visibility-and-deor-extiende-la-llama.5981/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore,
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv