Jūlijā jaunieši iesaistās desmit brīvprātīgā darbos

Projekta "Brīvprātība Latvijas simtgadei" ietvaros jaunieši un viņu atbalsta personas, kā arī NVO brīvprātīgie jūlijā kopā veic desmit brīvprātīgā darbus astoņās dažādās jomās. Kopā 40 dalībnieki jūlijā brīvprātīgajā darbā ieguldīs ap 1200 stundu, katrs 30 stundu dāvājot Latvijai.

Pirmie no brīvprātīgā darbiem jau notikuši.  

Aprūpes mājā "Ciāna" kopīgi ar sirmgalvjiem, kuri ir teju mūsu Latvijas gadu skaitā, jaunieši veidoja patriotiskas un vasaras košuma glezniņas no koku lapām, kā arī iepazīstināja ar faktu, ka gaidām Latvijas simtgadi. Brīvprātīgā darbs tika iepazīts arī Dzīvnieku patversmē "Labās mājas", sociālizējot un pie uzmanības pieradinot mazos kaķēnus, kuri atrasti māju pagrabos un pagalmos. Aktivitātēs kopā ar ļaudīm, kuriem ir īpašās vajadzības, Dienas centrā "Oāze", kopīgā sadarbībā tika krāsota manna un veidotas mandalas, kā arī izspēlētas citu NVO radītās spēles par Latviju - nodibinājuma “Baltijas Reģionālais fonds” jautājumu - atbilžu kārtis “Stāstu stāstiem izstāstīju” un biedrības “Cita Rīga” puzles par Latvijas Valsts simboliem.  23.jūlijā sadarbībā ar uzņēmum “4finanse” fondu “Labie darbi” jaunieši iesaistījās Lielajā Vasaras labajādarbā Dzīvnieku patversmē "Ulubele".

Jūlijā sadarbosimies ar senioriem, aktivizēsim ļaudis ar speciālām vajadzībām, apciemosim Krīzes centru, uzlabosim atpūtas atpūtas telpu Dienas centrā, darbosimies pilsētvidē. Kopā šajā vasarā paredzēti 16 brīvprātīgā darbi 8 jomās.

 

Projekts "Brīvprātība Latvijas simtgadei" īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Aktivitātes rīko nodibinājums “Brīvprātības platformas fonds”.

Ieva Ivaņinoka, projekta vadītāja
brivpratibas.platformas.fonds@gmail.com 
Tālruņa nr. 28260654