JSPA izsludina atklāto projektu konkursu mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludina atklāto projektu konkursu “Atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai”. Projektu iesniegšanas termiņš - 24. oktobris.

Konkursa mērķis – atbalstīt vismaz 12 pašvaldību, jaunatnes organizāciju, biedrību vai nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni, projektus, kas vērsti uz mobilā darba ar jaunatni attīstību vai pilnveidi, lai veicinātu jauniešu līdzdalību vietās, kur netiek veikts darbs ar jaunatni vai tas tiek veikts ierobežotā apjomā.

Projekta iesniedzējs var būt:
-   pašvaldība saskaņā ar Jaunatnes likuma 12. panta trešo daļu;
-  jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni saskaņā ar Jaunatnes likuma 12. panta otro un trešo daļu un kas projekta ietvaros sadarbojas ar pašvaldību, izņemot jaunatnes organizācijas, kas atbilst Jaunatnes likuma 12. panta ceturtās daļas nosacījumiem.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 24. oktobris.

Atklāta projektu konkursa dokumenti:
1. Konkursa nolikums.
2. Projekta iesnieguma veidlapa – 1. pielikums.
3. Projekta budžeta tāme – 2. pielikums.

Ar projekta iesnieguma sagatavošanu un projekta īstenošanu saistītie normatīvie akti:
1. Jaunatnes likums.
2. Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumi Nr.1243 “Kārtība, kāda piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”.
3. Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020. gadam.

 

Informējam, ka aģentūra 2018. gada 8. oktobrī no plkst. 11:00 līdz 12:30 rīkos informatīvo tiešsaistes vebināru par projektu iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanu. Lūgums visus interesentus savlaicīgi reģistrēties vebināra tīmekļa vietnē  – https://www.anymeeting.com/AccountManager/RegEv.aspx?PIID=ED56D787874F38.

 

Kontaktpersona:
Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv