JSPA informācija mobilitātes dalībniekiem un starptautisku projektu īstenotājiem saistībā ar koronavīrusu “Covid-19”

Ņemot vērā koronavīrusa “Covid-19” izplatību, kā arī līdz šim konstatētos saslimšanas gadījumus Latvijā un ārpus tās, lai ierobežotu vīrusa tālāku izplatību, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina visus programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” dalībniekus rūpīgi izvērtēt riskus, dodoties mobilitātes aktivitātēs, īstenojot starptautiskus projektus un uzņemot ārvalstu projektu dalībniekus Latvijā. Aktivitātes datuma pārcelšanas gadījumā aicinām par to iepriekš informēt JSPA projektu koordinatoru.

Mobilitātes aktivitātes ārvalstīs

Ņemot vērā aizvien mainīgo situāciju un vīrusa neprognozējamo izplatību, aicinām rūpīgi izvērtēt iespēju pārcelt mobilitātes aktivitātes datumus uz vēlāku laiku. Aktivitātes datuma pārcelšanas gadījumā aicinām par to iepriekš informēt JSPA projektu koordinatoru.

Ja biļetes uz mobilitātes aktivitāti JSPA apstiprinātajā projektā vai JSPA atbalstītajās mācībās ir jau iegādātas, aicinām sazināties ar JSPA projektu koordinatoru, kā arī sekot līdzi aviokompāniju un citu pārvadātāju sniegtai informācijai par iespējām mainīt plānoto ceļojuma laiku. Vēršam uzmanību, ka lidsabiedrība airBaltic patlaban piedāvā saviem pasažieriem vienu bezmaksas datuma maiņas iespēju visām rezervācijām, kas veiktas no 10. līdz 31. martam, ceļošanai līdz 2020. gada 31. decembrim.

Ja biļetes vēl nav iegādātas, bet, izvērtējot riskus, pieņemts lēmums piedalīties mobilitātes aktivitātē, ieteicams iegādāties biļetes ar elastīgiem datuma maiņas noteikumiem. Visu mobilitātes projektu ietvaros, aicinām kritiski izvērtēt ceļošanu uz Ārlietu ministrijas noteiktajiem riskantajiem galamērķiem un izvairīties no ceļošanas uz vīrusa skartajiem reģioniem.

Projektu īstenošana Latvijā un ārvalstu dalībnieku uzņemšana

Pašreizējie programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenotāji tiek aicināti izvērtēt projektu īstenošanas laiku. Ja projektu īstenotāji uzskata par nepieciešamu projekta ietvaros plānoto aktivitāti pārcelt uz vēlāku laiku, tādējādi pagarinot projekta ilgumu, projekta īstenotāji tiek aicināti par plānotajām izmaiņām informēt JSPA. Nepieciešamības gadījumā, projekta īstenošanas termiņš var tikt pagarināts līdz 12 mēnešiem.

Pieņemot lēmumu atlikt projektu īstenošanu uz vēlāku laiku, aicinām īstenot savlaicīgu komunikāciju ar visiem sadarbības partneriem gan Latvijā, gan ārpus tās, proaktīvi un rakstveidā informējot projektā iesaistītos dalībniekus par visām projekta īstenošanas izmaiņām (ceļojumu atcelšana vai atlikšana, jaunu riskanto ceļojumu galamērķu iekļaušana valdības oficiālajā komunikācijā, u.c.)
 

Izmaiņas patlaban īstenotajos projektos

Balstoties uz Eiropas Komisijas (EK) paziņojumu piemērot finansējuma līguma pantu force majeure situācijas gadījumā, JSPA izvērtēs iespēju attiecināt ES programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” pašreizējo projektu īstenotāju papildu neparedzētas izmaksas, kas radušās koronavīrusa force majeure situācijā, ja tās nepārsniedz apstiprināto finansējumu. Aicinām informēt JSPA koordinatorus par jebkurām izmaiņām, kas saistībā ar koronavīrusa izplatību pieļauj iespēju pārtraukt, atcelt vai pārcelt projektu īstenošanu.

Vēršam uzmanību, ka papildu neparedzētas izmaksas nevar pārsniegt projektam vai aktivitātei piešķirto maksimālo finansējuma summu. Summa, kas pārsniegs projektam vai aktivitātei piešķirto maksimālo finansējumu, projekta īstenotājam ir jāfinansē no citiem finansējuma avotiem.

Rūpējoties par savu un līdzcilvēku veselību, lūdzam sekot līdzi koronavīrusa situācijas attīstībai: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas informācijai un Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, kā arī iepazīties ar ceļojuma brīdinājumiem Ārlietu ministrijas mājaslapā. Atbildes uz visiem ar koronavīrusa “Covid-19” saistītajiem jautājumiem var atrast jaunizveidotajā Eiropas Komisijas vietnē. Ieteikumi pieejami arī Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē.