Jauno organizāciju apmācības – Starptautiskās iniciatīvas (KA2)

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra organizē neformālās izglītības apmācības organizācijām, kuras vēlas attīstīt Starptautiskās jauniešu iniciatīvas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas ietvaros. Apmācības “Starptautiskās jauniešu iniciatīvas” notiks no 2016. gada 1. līdz 2. oktobrim, viesu namā “IDE”, Babītes novadā. Pieteikšanās tiešsaistē līdz 20. septembrim. 

Apmācību mērķis ir veicināt programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2. pamatdarbības (KA2) projektu izstrādi, sniegt zināšanas un atbalstu organizācijām, kas vēlas realizēt starptautisku inicitīvu un iesniegt projektu, lai risinātu jauniešiem aktuālas problēmas un uzlabotu jaunatnes darba kvalitāti.

Apmācības vadīs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apmācītāji Ginta Salmiņa un Sintija Lase.

Dalībnieki: jauniešu organizāciju vadītāji, līderi vai organizācijas pārstāvji, kuriem ir ideja un vēlme realizēt starptautisku iniciatīvu un iesniegt KA2 projektu. No katras organizācijas tiek aicināti pieteikties 2 pārstāvji, var pieteikties arī nepilngadīgs jaunietis (vismaz 16 gadus vecs) un atbalsta persona (vecāka par 18 gadiem) no pārstāvētās organizācijas, kas palīdzēs šo ideju īstenot. Dalības pieteikums jāaizpilda katram pārstāvim!

N.B. Priekšroka dalībai tiks dota organizācijām, kurām nav pieredzes, bet ir spēcīga ideja, motivācija un organizācijas atbalsts idejas īstenošanai, kā arī jauniešu centriem un organizācijām, kuras ir īstenojušas vietēja līmeņa iniciatīvu programmā “Jaunatne darbībā” vai Jaunatnes politikas valsts programmā un tagad vēlas īstenot starptautisku jauniešu iniciatīvu.

Pieteikšanās apmācībām līdz 20. septembrim, aizpildot elektronisko pieteikumu - http://ejuz.lv/starptautiskasiniciativaserasmus. Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016. gada 23. septembrim.

Apmācības notiks pilnas 2 dienas, tāpēc svarīgi, lai pārstāvji varētu piedalīties abas apmācību dienas!

Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar programmas “Erasmus+” atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz/no apmācību norises vietas gan jāsedz pašiem.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Līga Siliņa (tālr. nr. 26808042, e-pasts: apmacibas@brfonds.lv).

Programma “Erasmus+” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā.  

Startēģiskās partnerības projekti sniedz iespēju organizācijām, kas ir aktīvas izglītības, apmācību un jaunatnes jomā, kā arī uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, citām sabiedriski aktīvām organizācijām, ieviest inovatīvas pieejas jaunatnes darbā, risināt jauniešiem aktuālas problēmas un uzlabot jaunatnes darba kvalitāti.

Stratēģiskās partnerības projekti var būt gan neliela mēroga starptautiski iniciatīvas projekti starp divām jauniešu organizācijām, gan arī plaša mēroga ilgtermiņa projekti, kuros iesaistās daudzi dažādu jomu partneri ar mērķi radīt jaunatnes jomai nozīmīgu rezultātu, piemēram, inovatīvu jaunatnes darba metodoloģiju, pētījumus par jaunatnes jomu, IT rīkus jaunatnes darbā un citu.  Projektu mērķis ir sniegt pozitīvu un ilgtspējīgu ietekmi ne tikai projektā iesaistītajām organizācijām, tieši un netieši aktivitātēs iesaistītajiem dalībniekiem, bet arī ietekmēt politikas sistēmas nacionālajā un Eiropas līmenī.

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds” (JSPA sadarbības partneris) programmas “Erasmus+” ietvaros. Vairāk informācijas par programmu “Erasmus+” un Starptautiskās partnerības projektiem meklējiet tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Annas Lindes Fondu, Eiropas Komisijas informācijas tīklu “Eurodesk”, Latvijas – Šveices sadarbības programmu, eTwinning, Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

Par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem

2016. gads ir jau trešais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem - www.viaa.gov.lv sadaļā “Erasmus+”.

 

Plašākai informācijai:
Vladislava Šķēle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
Tālr.nr. 67358069; e-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv

Līga Siliņa
Biedrība “Baltijas Reģionālais fonds”
tālr. nr. 26808042, e-pasts: apmacibas@brfonds.lv