Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju forums „Esam kopā!” Jelgavā

valsts jaunatnes programmas logo

Aicinām pieteikties uz jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju forumu par jauniešu līdzdalības modeļiem „Esam kopā!”, kas norisināsies 28.novembrī Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Pieteikšanās elektroniski līdz 25. novembrim.

Jau divpadsmito reizi uz kopīgu sarunu un ciešāku sadarbības veidošanu tiek aicināti jaunieši no Jelgavas izglītības iestādēm un jauniešu organizācijām, studenti no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Jelgavas pilsētas domes deputāti un pašvaldības pārstāvji, lai atklāti diskutētu par jauniešiem aktuālām tēmām.

Foruma mērķis ir noskaidrot jauniešu viedokļus, vajadzības, vēlmes un vērtējumu par jauniešu līdzdalības atbalstu Jelgavā, lai vēlāk izstrādātu vismaz divus jauniešu līdzdalības modeļus un piedāvājumus to realizēšanai. Foruma pirmajā daļā dalībnieki tiks iepazīstināti ar atskatu par „Jauniešu foruma 2018” ideju realizāciju. Foruma praktiskajā daļā jaunieši ar neformālas izglītības metožu palīdzību stāstīs par savu personīgo pieredzi un viedokļiem jaunatnes lietās Jelgavā, piedalīsies atklātā sarunā ar uzrunātajām amatpersonām, uzdodot svarīgākos un aktuālākos jautājumus, kā arī sniegs dažādas idejas par jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu Jelgavā un Latvijā kopumā. 

Jauniešu forumā „Esam kopā!” īpaši aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem, kuriem ir iespēja un vēlēšanās paust savu viedokli, jo katra jaunieša viedoklis ir ļoti svarīgs pilsētas attīstībai.

Pasākums notiks 28. novembrī plkst.15:00-18:00, Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Mātera ielā 44, Jelgavā. Pieteikšanās līdz 25. novembrim elektroniski: http://ejuz.lv/67wc. Dalībnieku skaits ir ierobežots.

Forumu organizē Jelgavas pilsētas pašvaldība Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam valsts budžeta finansētā projekta “Jelgava jauniešiem II” ietvaros.