Jauniešu nodarbināšanai ar “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu atbalstu pieejami vairāk nekā 112 000 eiro

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka nākamais programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu pieteikumu iesniegšanas konkurss noslēgsies 1. oktobrī.

2019. gada pirmajā ceturksnī Latvijā jauniešu grupā no 18 līdz 30 gadiem bija 8,8 % bezdarbnieku. Darba devēji bieži meklē darbiniekus ar iepriekšēju darba pieredzi. Bet jaunietim, kuram darba pieredzes nav, darba tirgū iekļūt ir grūtāk. “”Eiropas Solidaritātes korpuss” programmas darba projekti ir kā atbilde šiem darba tirgus izaicinājumiem, ar kuriem mūsdienās sastopas jaunieši. Kopš programmas sākuma pagājušā gada oktobrī, Latvijā ir jau trīs uzņēmēji, tostarp arī nevalstiskā organizācija, kuri izmanto darba projektu finansiālo atbalstu un nodarbina pie sevis tieši jauniešus. Paredzam, ka programmai attīstoties, Latvijā būs arvien vairāk sociālo uzņēmēju un ne tikai tie, kuri izmantos šīs Eiropas Savienības piedāvātās atbalsta iespējas,” skaidro Laura Reisele, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore.  

Līdz šim ar “Eiropas Solidaritātes korpuss” darba projektu atbalstu jauniešus darbā pieņēmuši sociālie uzņēmumi “Visas iespējas”, “RB Cafe”, kā arī nevalstiskā organizācija “Radi Vidi Pats”.

“Kad dibinājām kafejnīcu “RB Cafe”, vēlējāmies radīt ne tikai foršu kafejnīcu, kurā apēst garšīgu pīrādziņu un izdzert garšīgu kafiju, bet arī vietu, kura nodrošina darbavietas jauniešiem ar invaliditāti. “Eiropas Solidaritātes korpusa” darba projektu ideja atbilst tiem pašiem mērķiem, kas mums ir svarīgi. Pateicoties darba projektu finansējumam mums ir iespēja nodarbināt divus jauniešus ar funkcionāliem traucējumiem,” stāsta Māris Grāvis, “RB Cafe” idejas autors un biedrības “Rūpju bērns” valdes priekšsēdētājs. Kopumā “RB Cafe” pašlaik nodarbina septiņus jauniešus, piecus jauniešus ar invaliditāti, divus – ar funkcionāliem traucējumiem.

“Mēs pieņemsim darbā jaunieti, kura ilgstoši nestrādāja un kurai nav iegūta profesija. Viņai interesēja tas, kā notiek projektu īstenošanas un koordinēšanas process, turklāt interesē arī biedrības lietvedības procesi. Pateicoties šim projektam, mums ir iespēja arī šai jaunietei nodrošināt mentores atbalstu, kas viņu palīdzēs motivēt, noticēt pašai saviem spēkiem, kā arī saskatīt savu izaugsmi diendienā strādājot biedrībā,” stāsta Linda Ulāne, biedrības “Radi Vidi Pats” valdes locekle. Zīmīgi piebilst, ka biedrība darbojas Liepājā, un šī ir pirmā biedrība, kas, izmantojot “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmas finansiālu atbalstu nodarbinās jaunieti ārpus Rīgas.

Atgādinām, ka “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu pieteikumus JSPA var iesniegt 3 reizes gadā. Nākamais projektu pieteikumu termiņš – 1. oktobris. Pieejamais finansējums “Eiropas Solidaritātes korpuss” darba projektu īstenošanai Latvijā nākamajā projekta kārtā – 112 269 eiro.

 

Par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”
2019. gads ir otrais gads programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ciklā, kas kopumā ilgst no 2018. līdz 2020. gadam. Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem ir iespēja doties brīvprātīgajā darbā (gan starptautiskā, gan atsevišķos gadījumos nacionālā), strādāt atmaksātu praksi vai darbu, kā arī īstenot pašiem savus solidaritātes projektus, kuru mērķis ir risināt kādu sabiedrībā aktuālu izaicinājumu.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

 

Papildu informācijai:
Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente                
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra                
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv