Jauniešu amatieru plenērs „Zīmē Cēsis” un citi radoši pasākumi Jauniešu mājā!

Cēsu novada pašvaldība ir saņēmusi finansiālu atbalstu un jaunieši ir uzsākuši īstenot projekta „Sālsmaize” aktivitātes Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem” ietvaros.

Aicinām apmeklēt radošos vakarus Rožu laukumā un Jauniešu mājā Rīgas ielā 23: 

  • 30.jūlijs – KOREAN galda tenisa čempionāts Rožu laukumā plkst.18:00.
  • 1.augustā - Zīmē Cēsis! Tikšanās un Info punkts Rožu laukumā no plkst.15:00. Var ierasties ar savām krāsu paletēm un mīļākajām otām. Lai piedalītos, nav jābūt profesionālam māksliniekam, jauniešu amatieru plenēra ideja ir parādīt, cik dažādi mēs redzam to, kas ir mums apkārt! 
  • 3.augusts – Galda spēļu vakars Jauniešu mājā plkst.18:00.
  • 8.augusts – Radošo darbu „Zīmē Cēsis” izstādes atklāšana plkst. 14:00 Rīgas ielā 23.

Projekta „Sālsmaize” mērķis ir, izmantojot neformālo mācīšanos attīstīt jauniešiem jaunas kompetences pasākumu organizēšanā, motivēt jaunām iniciatīvām, mācīt vadību un organizēšanu un projektu īstenošanu, veicināt jauniešu līdzdalību un nostiprināt Jauniešu mājas lomu pašvaldībā.

Projekta ideja ir radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu radošai attīstībai, veicināt līdzdalību novada sabiedriskajās aktivitātēs un veicināt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Šobrīd esam jau sākuši apdzīovot jaunas telpas Rīgas ielā. Mēs vēlamies apzināt un uzrunāt jau esošās jauniešu organizācijas Cēsu novadā, kā arī piesaistīt jaunus apmeklētājus un Jauniešu māju veidot par mājvietu radošām idejām un sapņu piepildījumiem! 

„Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”

 

Informāciju sagatavoja:
Jauniešu mājas radošais kolektīvs
Jautājumu gadījumā zvanīt: 28858141