Jauniešu amatieru plenēra „Zīmē Cēsis” izstāde Rīgas ielā 23!

Projekta „Sālsmaize” ietvaros notika radošais pasākums jauniešiem – Jauniešu amatieru plenērs „Zīmē Cēsis”.  Piektdien, 8.augustā, varēja apskatīt plenērā tapušos mākslas darbus, kuri  jaunās Jauniešu mājas telpas ir darījuši īpaši mājīgas.

Šobrīd jaunieši aktīvi plāno Jauno grupu konkursu, kurš notiks 21.augustā un tradicionālo Jauniešu dienu. Sekojiet līdzi informācijai par šiem un citiem radošajiem vakariem Rīgas ielā 23.

Projekta „Sālsmaize” mērķis ir, izmantojot neformālo mācīšanos attīstīt jauniešiem jaunas kompetences pasākumu organizēšanā, motivēt jaunām iniciatīvām, mācīt vadību un organizēšanu un projektu īstenošanu, veicināt jauniešu līdzdalību un nostiprināt Jauniešu mājas lomu pašvaldībā.

Projekta ideja ir radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu radošai attīstībai, veicināt līdzdalību novada sabiedriskajās aktivitātēs un veicināt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. 

 

„Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”

 

Informāciju sagatavoja:
Jauniešu mājas radošais kolektīvs
Jautājumu gadījumā zvanīt: 28858141