Jaunieši realizē 4 vērienīgas sociālās kampaņas!

"Talantu pilsēta" lepojās ar aktīvo jauniešu - projekta "Komunikāciju labirinti" dalībnieku veikumu – pašu lolotām un realizētām četrām vērienīgām sociālajām kampaņām.

Projekts "Komunikāciju labirinti" norisinājās visas vasaras garumā. Tā laikā (no 16.jūnija līdz 26.septembrim) 12 aktīvi jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadi apguva praktisko kampaņu realizēšanu mākslu. Sākumā vienu nedēļu dalībnieki iepazina viens otru ar dažādu neformālo aktivitāšu palīdzību un trennējās mācību kampaņas veidošanā, risinot sociālo tēmu "jauniešu bezdarbs", taču pēc tam visi tika iesaistīti reālu kampaņu organizēšnā. Lai iegūtu papildu zināšanas un pieredzi, tika pieaicināti 14 vieslektori, kas informējai par dažādām tēmām, kas saistītas ar komunikāciju, piemēram, sociālajiem tīkliem, mazbudžeta mārketingu, PR un sponsoru piesaistīšanas iespējām, Loesje plakātu izgatavošanas mākslu, prezentēšanas iemaņu uzlabošanu, fotografēšanas māklsu, kampaņu plānošanu, novērtēšanu un publicitāti.

Paralēli mācību procesam tika izveidotas 4 darba grupas, kas ik nedēļu tikās un strādāja pie savu ideju ģenerēšanas rudens kampaņām. Projekta ietvaros tika izvēlēta darbība sekojošās sociālajās tēmās:
•    Resursu taupīšana (darba grupa "Skrodernīca"): tika izveidots milzīgs kampaņas tēls - T- krekls, kurš tika sašūts no 66 lietotiem T-krekliem, kurus ziedoja "Otrā Elpa". T-krekls izvietots NVO namā, pieejami arī foto flaijeri par projektā veiktās aptaujas rezultātiem T-kreklu lietošanas paradumos;
•    Skola sauc (darba grupa "Palidzesim.lv"): tika vākti finansiālie un materiālie ziedojumi mazturīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem - skolas somu piepildīšanai;
•    Veselības rinķis (darba grupa "Rinķotāju klubs"): tika organizēta publiska kampaņa, kuras laikā stāstīts par rinķošanas pozitīvo ietekmi uz veselību;
•    Dzīvesziņas skola (darba grupa "Pērkonieši)": tika organizēta 4 dienu nometne, kurā veiksmīgi sadarbojās starppaaudžu dalībnieki un dalījās savā pieredzē par lativsko dzīvesziņu, tradīcijām un dzīves gudrībām.

Katrai darba grupai bija savs koordinators, grupā darbojās 3 jaunieši, kas iesaistījās gan ideju ģenerēšanas procesā, gan kampaņu organizēšanā. Augusta un septembra mēnesī darba grupas relaizēja savas kampaņas, veicot gan publiskas aktivitātes, gan intensīvi rosījās interneta vietnē, veidojot Facebook lapas, piesaistot sekotājus un interesentus ar konkursu un citu aktivitāšu palīdzību. Savu kampaņu realizēšanai dalībnieki saņēma arī nelielu sēklas naudu, ko katra darba grupa novirzīja komunikācijas mērķiem pēc saviem ieskatiem – maketēšanai, bukletu izgatavošanai, prezentreklāmām u.tml. Projekta noslēgumā jaunieši saņēma diplomus par dalību projektā. Ieguldītais darbs būs kā lieliska pieredzes bagātināšana un sava portfolio papildināšana ar praktisku un sabiedrībā noderīgu darbu veikšanu, kā arī praktisku iemaņu gūšanu komunikācijas veidošanas procesā.

Projekta notikumu arhīvs foto un video reportāžas saglabātas Mārketinga guru mājas lapā, sadaļā Projekti.

Laura Graudiņa
"Talantu pilsēta"
www.talantupilseta.lv

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
Projektu realizēja Biedrība Kultūras un izglītības studija "Talantu pilsēta".
Idejas iniciators un praktiskais atbalsts - mārketinga vadītāju praktiskās apmācības centrs "Mārketinga guru".