Jaunieši pilnveidojušies un pierādījuši sevi Alūksnes novadā

Šajā vasarā vairāk kā 60 Alūksnes novada jaunieši piedalījušies projektā "Tālāk par sevi", apgūstot jaunas prasmes un pielietojot tās pasākumu organizēšanā.

Projekta laikā Alūksnē, Mārkalnē, Pededzē un Jaunannā notika video veidošanas, graffiti, hip-hop dejas darbnīcas, 2 dienu apmācības par komunikāciju, savas idejas attīstīšanu un resursu piesaisti tās īstenošanai, kā arī ideju darbnīca "Aktīvās atpūtas pasākumi", kur jaunieši smēlās idejas un paši praktiski pārbaudīja, kā organizēt aizraujošas aktivitātes sev un citiem.

Sākot ar jūlija otro pusi, Mārkalnē, Liepnā, Pededzē, Jaunannā un Veclaicenē jauniešu grupas kopā ar atbalstītājiem pagastu pārvaldēs un citās pagastu iestādēs gūtās prasmes "lika lietā", organizējot pasākumus, lai iesaistītu arī savu pagastu iedzīvotājus. Tā Mārkalnē tapa orientēšanās pasākums, kurā piedalījās dažāda vecuma mārkalnieši un viesi. Mārkalnes senioriem tik ļoti iepatikās jauniešu ideja, ka augustā tapa līdzīgs pasākums vairāku pagastu senioriem. Liepnas jauniešu saime sava pagasta svētku ietvaros organizēja vērienīgas sporta aktivitātes 2 dienu garumā, kas pulcēja simtiem dalībnieku. Pededzē augusta sākumā jaunieši praktiskās darbnīcās "iemēģināja roku" puķu grozu gatavošanā, kas tagad rotā pagasta centru, un ēdienu gatavošanā. Jaunannas jauniešu klubs "Tikšķis" bija sagatavojis pamatīgu orientēšanās pasākumu pa pagasta centru ar daudzveidīgiem uzdevumiem - gan fiziskajiem, gan prāta aktivitātēm. Bet Veclaicenē jaunieši augusta beigās sarīkoja netradicionālu sporta dienu ar nopietnām un ne tik nopietnām disciplīnām.

30. augustā vairāk kā 40 Alūksnes novada jaunieši un viņu atbalstītāji tikās vēlajās brokastīs, lai draudzīgā gaisotnē apkopotu ieguvumus no projekta, dalītos pieredzē, lepotos ar savu veikumu un veidotu jaunas ieceres.

Šis projekts ir parādījis, ka jauniešiem Alūksnes novadā ir vēlēšanās pilnveidoties un būt aktīviem savas un citu dzīves kvalitātes pilnveidotājiem.

Pojekts "Tālāk par sevi"  mērķis ir veicināt Alūksnes novada jauniešu, īpaši jauniešu no lauku teritorijām, sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, īstenojot daudzveidīgas neformālās mācīšanās aktivitātes.

Projekts tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.


Ilze Zvejniece
Projekta vadītāja
ABJC jaunatnes lietu metodiķe