Jaunieši iesaistās Sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā

Publicitātes foto

No 11. aprīļa līdz 6. jūnijam 12 motivēti jaunieši vecumā 18-30 gadiem biedrības „Talantu pilsētas” organizētā projekta „Sociālais vilnis” ietvaros realizē 4 sociālās kampaņas, sekmējot četru Latvijas sociālo uzņēmumu darbību.

Projekta „Sociālais vilnis” mērķis bija jauniešiem gūt ieskatu sociālās uzņēmējdarbības jomā, kā arī gūt praktisku pieredzi sociālo kampaņu organizēšanā un realizēšanā, rezultātu apkopošanā un analīzē. Projekta laikā katra no darba grupām izvēlējās kādu sabiedrībā aktuālu un sociāli nozīmīgu tēmu un pievienojās sociālā uzņēmuma komandai, piedaloties vai organizējot tam nepieciešamo sociālo kampaņu. Projektu organizēja Kultūras un izglītības studija „Talantu pilsēta.” Projektu finansēja JSPA, kas nodrošināja dalību projektā bez maksas. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

„Talantu pilsēta” pārstāv zīmolu „Mārketinga guru”. Tā ietvaros jauniešiem tiek organizētas nodarbības mārketingā, reklāmā un sabiedriskajās attiecībās. Jaunieši tika apmācīti kā kampaņu veidošanas teorijā, tā praksē. Projekta laikā jauniešiem bija iespēja apmeklēt 7 lekcijas un praktiskās nodarbības tēmās: sociālā uzņēmējdarbība un sociālās kampaņas, ideju ģenerēšanas metodes, partizānu mārketings un kampaņas tēla veidošana, fotostāstu/videostāstu veidošana, plakātu un fotoflaijeru veidošana, praktiskais PR un preses relīzes sagatavošana, sociālo mediju nozīme sociālajā uzņēmējdarbībā. 

Projekta ietvaros dalībniekiem bija iespēja doties arī uz uzņēmuma Hopp ražotni Pārdaugavā, kur tikās ar uzņēmuma vadītāju Madaru Makari un iepazinās ar sociālās uzņēmējdarbības specifiku, riskiem un citiem būtiskiem jautājumiem, kā arī dalījās savās idejās un pieredzē.

Projekta laikā izveidojās 4 akcijas par 4 konkrētiem sociāliem uzņēmumiem:

Darba grupa „Dia+Logs” - piedalījās Starptautiskās Aids mirušo piemiņas dienas organizēšanā 17. maijā pie Origo. Radīja kampaņas tēlu – lielu logu ar aizkariem, kas sniegtu asociāciju par dialogu, kas veidotos, izejot tam caur un  iegūstot gan informāciju un zināšanas par AIDS/HIV, gan piedaloties kā sociāli aktīvam un par savu dzīvi atbildīgam cilvēkam.

Darba grupa „Lude”, kura vārds atvasināts no tā sauktā lupatu deķa. Projekta ietvaros tika organizēts fotostāsts „Paklāja ceļojums”, paklājs (lupatu deķis), kas tika radīts no jauniešu saziedotajiem T krekliem, tos seniorēm noaužot kā lupatu deķus, izceļoja visu Latviju. 

Darba grupa Hopp. Organizācija izgatavo un pielāgo trīsriteņus cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Projekta ietvaros dalībnieki piedalījās Rīgas Velo dienās 2. maijā pie t/c Alfa, palīdzot organizēt stafetes, kā arī radīja  kampaņas tēlu – milzīgu trīsriteni no koka, kas pievērsa arī garāmgājēju uzmanību.

Darba grupa „Samarieši” - organizēja virtuālo kampaņu par Pirmās neatliekamā palīdzības sniegšanu, kuras mērķis ir aktualizēt iedzīvotāju informētību par to, kā rīkoties dažādu traumu gadījumā īpaši vasaras sezonā, kad aktīva kļūst atpūta, ceļojumi, sadzīves svētki u.tml. Tika rīkots fotostāsts un izvietoti plakāti publiskās vietās. 

Projekta noslēgumā dalībnieki sagatavoja kampaņu prezentācijas – apkopoja un salīdzināja plānotos un iegūtos rezultātus. Katrai darba grupai bija iespēja savstarpēji gūt priekšstatu un mācīties no veiksmēm un kļūmēm. Pēc prezentācijas dalībnieki saņēma diplomus, kas apliecina viņu  projektā iegūtās prasmes. 

Informāciju par projektu „Sociālais vilnis” skat. interneta vietnē Mārketinga guru: http://www.marketingaguru.lv/projekts-soci257lais-vilnis.html

 

Informāciju sagatavoja
Kadrija Beirote