Jaunieši apgūst brīvprātīgā darba apli

Projekta "Brīvprātība Latvijas simtgadei" ietvaros jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, viņu atbalsta personas un NVO brīvprātīgie kopā apguva brīvprātīgā darba apli un komunikācijas prasmes. Neformālās apmācības vadīja lieliska trenere Gunta Kelle, kura ievadīja jauniešus brīvprātīgā darba principos, atbilstoši mūsu valstī pieņemtajam Brīvprātīgā darba likumam.

Pirmās dienas apmācībās jaunieši iepazinās ar dažādiem komunikācijas stiliem un tiem raksturīgo uzvedību, kas palīdzēja atklāt sevi un iepazīt citus, un, kas palīdzēs turpmākajā sadarbībā. Otrajā dienā jauniešiem bija jāveic praktiski uzdevumi, plānojot dažādu jomu brīvprātīgā darbus, kas bija saistīti ar Latvijas Valsts simtgades gaidīšanu, līdzdarbojoties un iesaistot savus vienaudžus. Vairums no projektā iesaistītajiem jauniešiem šādās apmācībās piedalījās pirmo reizi, atzīstot, ka tas noderēs ne tikai brīvprātīgajā darbā, bet arī savas ikdienas organizēšanā un darba karjerā.

Tūlīt pēc apmācībām jaunieši noslēdza Brīvprātīgā darba līgumus un devās pirmajā brīvprātīgajā darbā, no 16 plānotajiem šajā vasarā. Jūlijā un augustā jaunieši sniegs uzmanību 300 Latvijas vientuļajiem bērniem, senioriem, audžuģimenēm, ļaudīm bez mājām, kā arī dzīvniekiem. Vasaras beigās dalībnieki dosies pieredzes apmaiņā uz Kurzemes novadu, izzinot brīvprātīgā darba procesu gan Ventspilī, gan Ugālē, kopīgi arī iesaistoties brīvprātīgajā darbā ar 25 Kurzemes novada jauniešiem.

Aktivitātes rīko nodibinājums “Brīvprātības platformas fonds”. Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Ieva Ivaņinoka, projekta vadītāja
brivpratibas.platformas.fonds@gmail.com
Tālruņa nr. 28260654