Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklāto projektu konkursu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklāto projektu konkursu "Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām pašvaldību un jaunatnes organizāciju partnerības stiprināšanai".

Konkursa mērķis – atbalstīt 10 jaunatnes organizāciju projektus, lai sekmētu jaunatnes organizāciju un pašvaldību sadarbību un jauniešu līdzdalību.

Projekta iesniedzējs – jaunatnes organizācija, kas atbilst Jaunatnes likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 6. marts.

Personīgi iesniegtam projekta iesniegumam ir jābūt iesniegtam aģentūrā līdz 2017. gada 6. marta plkst.17.00.

Atklātā projektu konkursa dokumenti ir pieejami šeit:

Konkursa nolikums
1. Pielikums – Projekta iesnieguma veidlapa
2. Pielikums – Projekta budžeta tāmes veidlapa

 

 

Kontaktinformācija:
Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv