Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklāto projektu konkursu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklāto projektu konkursu "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā".  

Konkursa mērķi:

  • nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalībai valsts jaunatnes politikas īstenošanā un starptautiskajā sadarbībā 2017. - 2018. gadā;
  • nodrošināt atbalstu dotācijas veidā biedrības "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" darbības nodrošināšanai 2017. gadā;
  • nodrošināt atbalstu dotācijas veidā biedrībai "Latvijas Mazpulki" Valstiskās audzināšanas programmas īstenošanai 2017. gadā.

Projekta iesniedzējs – jaunatnes organizācija, kura atbilst Jaunatnes likuma 12.panta ceturtajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 6. marts.

Personīgi iesniegtam projekta iesniegumam ir jābūt iesniegtam aģentūrā līdz 2017. gada 6. marta plkst.17.00.

Atklātā projektu konkursa dokumenti ir pieejami šeit:

Konkursa nolikums
1. Pielikums – Projekta iesnieguma veidlapa
2. un 3. Pielikums – Projekta budžeta tāmes veidlapa 2017. un 2018.gadam

 

 

 

Kontaktinformācija:
Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv