Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklāto projektu konkursu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklāto projektu konkursu "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem".

Konkursa mērķis – atbalstīt 40 pašvaldību projektus, lai attīstītu darba ar jaunatni sistēmas izveidi pašvaldībās un sekmētu plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu.

Projekta iesniedzējs – pašvaldība, kas atbilst Jaunatnes likuma 12. panta trešajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 6. marts.

Personīgi iesniegtam projekta iesniegumam ir jābūt iesniegtam aģentūrā līdz 2017. gada 6. marta plkst.17.00.

Atklātā projektu konkursa dokumenti ir pieejami šeit:

Konkursa nolikums
1. Pielikums – Projekta iesnieguma veidlapa
2. Pielikums – Projekta budžeta tāmes veidlapa

 

 

Kontaktinformācija:
Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv