Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklāto projektu konkursu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklāto projektu konkursu "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā".

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 10. marts līdz plkst.17.00.

Konkursa mērķis ir izvēlēties konkursa nolikumam atbilstošus projekta iesniedzējus, kas īstenos projektus, lai sniegtu atbalstu projektu iesniedzēju darbībai un līdzdalībai valsts jaunatnes politikas īstenošanā un starptautiskajā sadarbībā, kā arī, tādu aktivitāšu īstenošanai, kas veidos un stiprinās jauniešu valstsgribu un piederības apziņu Latvijas valstij, un veicinās Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu īstenošanu.

Konkursa ietvaros paredzēts izvēlēties:

  • līdz 7 (septiņiem) konkursa nolikumam un Jaunatnes likuma 6. panta pirmajai daļai atbilstošiem projektu iesniedzējiem;
  • līdz 3 (trim) konkursa nolikumam un Jaunatnes likuma 6. panta pirmajai daļai un 12. panta ceturtajai un ceturtajai prim daļai atbilstošiem projektu iesniedzējiem.

Konkursa nolikums
1. pielikums Projekta iesnieguma veidlapa
2. pielikums Projekta budžeta tāme


Kontaktinformācija:
Vita Vodinska
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas programmas vadītāja
Tālr.: 67356289
E-pasts: vita.vodinska[at]jaunatne.gov.lv