Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklāto projektu konkursu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklāto projektu konkursu "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu". Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 10. marts līdz plkst. 17.00.

Atklātā projektu konkursa mērķis ir izvēlēties vismaz 40 konkursa nolikumam atbilstošus projekta iesniedzējus, kas īstenos projektus ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu valstsgribu un piederības sajūtu Latvijas valstij un veicināt jauniešu uzņēmību, lai vairāk jauniešu iesaistītos pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, tajā skaitā arī veidojot Latvijas valsts simtgadei veltītās aktivitātes.

Konkursa nolikums
1. pielikums Projekta iesnieguma veidlapa
2. pielikums Projekta budžeta tāme
3. pielikums Informācijas veidlapa par jauniešu centra darbību

Kontaktinformācija:
Jānis Drigins
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv