Jaunatnes politikas valsts programma - izsludināts projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam 1.3.apakšsadaļas atklāto projektu konkursu „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai”.

Atklātā projektu konkursa mērķis ir izvēlēties 10 projektu iesniedzējus – pašvaldības, lai atbalstītu lokāla mēroga situācijas monitoringus, kas sniedz izvērtējumu par jaunatnes politikas īstenošanas indeksu pašvaldībās.

Projektu iesniegšanas termiņš – 2014.gada 30.aprīlis.

Nolikums
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
5. pielikums
6. pielikums

Papildus skaidrojums

Kontaktpersona:

Dagnis Seilis
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas projektu koordinators
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356250
Fakss: +371 67358060