Jaunatnes politikas valsts programma - izsludināts projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam 3.1. apakšsadaļas atklāto projektu konkursu „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”.

Atklātā projekta konkursa mērķis ir izvēlēties līdz 10 projektu iesniedzējiem – jaunatnes organizācijām, kas nodrošina pasākumus ar mērķi veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī sniegt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalībai valsts jaunatnes politikas īstenošanā un starptautiskajā sadarbībā.

Projektu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 14. aprīlis.

Nolikums
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
5. pielikums
6. pielikums


Kontaktpersona:
Jānis Drigins
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas projektu koordinators
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356253
Fakss: +371 67358060