Jaunatnes politikas valsts programma - izsludināts projektu konkurss

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam 1.4. apakšsadaļas atklāto projektu konkursu „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”.

Atklātā projektu konkursa mērķis ir izvēlēties vismaz 28 projektu iesniedzējus – pašvaldības, nodrošinot atbalstu jauniešu centru darbībai ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, tādā veidā attīstot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmēs sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu.

Projektu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 14. aprīlis.

1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
5. pielikums
6. pielikums
7. pielikums
Nolikums


Kontaktpersona:
Jānis Drigins
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas projektu koordinators
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356253
Fakss: +371 67358060