Jaunatnes politika Aizkraukles novadā

Aizkraukles novada pašvaldība guvusi atbalstu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa pastāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”. Līdz ar to Aizkraukles novadā no 01.09.2019. līdz 07.01.2020. tiks īstenots projekts – izstrādāta jaunatnes politikas stratēģija trim gadiem – 2020. līdz 2022.gadam, kam piešķirts valsts budžeta finansējums EUR 3471,98 apmērā projekta “Aizkraukles novada jaunatnes politikas stratēģija” īstenošanai.

Projekts tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes valsts programmas 2019.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta mērķis ir, izmantojot neformālās izglītības metodes, izstrādāt stratēģiju 2020.-2022.gadam, kas noteiktu darba ar jaunatni attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. Projektā īstenotās aktivitātes paredz paaugstināt Aizkraukles novada jauniešu dzīves kvalitāti, veidojot jauniešiem atbilstošu un iekļaujošu vidi, atbalstot viņu iniciatīvas un līdzdalību, kā arī stiprinot jauniešu veselīgu dzīvesveidu un interesi par Aizkraukli.

Tiešā mērķauditorija ir novadā dzīvojošie jaunieši, kuri vēlas iesaistīties novada aktivitātēs un politiskajos pasākumos, lai paustu savu viedokli par novadā notiekošo.

No septembra līdz oktobra beigām tiks veidotas projekta darba grupas sanāksmes, kuru laikā jaunieši sāks izstrādāt stratēģiju. Novembrī paredzēta tikšanās ar pašvaldību vadītājiem, speciālistiem, politiķiem un uzņēmējiem, kā arī novembrī paredzēts pieredzes apmaiņas brauciens.Savukārt decembrī paredzēts projekta noslēguma pasākums, kur nu jau prezentēs Aizkraukles novada jaunatnes politikas stratēģiju trim nākamajiem gadiem, kas paredzēs jauniešu aktivitātes pasākumus un līdzdalības pieaugumu Aizkraukles novadā.

Projekta ietvaros pirmā projekta darba grupas sanāksme 2019.gada 12.septembrī Aizkraukles Interešu izglītības centrā, Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē jau ir realizēta!