Jaunatnes organizāciju pārstāvji aicināti pieteikties informatīvajam semināram, kurš notiks 20. aprīlī

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)  2017. gada 19. decembrī apstiprināto IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 2.2. apakšsadaļu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 2018. gada 21. martā izsludināja atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai”.

Konkursa mērķis ir atbalstīt līdz 15 jaunatnes organizāciju projektus, kas sekmē jauniešu līdzdalības veicināšanu.

Projekta iesniedzējs ir jaunatnes organizācija, kas atbilst Jaunatnes likuma 6. panta pirmās daļas nosacījumiem.

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2018. gada 14. maijs.

Konkursa nolikums un tā pielikumi ir pieejami JSPA tīmekļa vietnē – http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jspa-izsludina-atklato-projektu-konkursu-jaunatnes-organizaciju-iniciativam.  

JSPA 2018. gada 20. aprīlī aicina jaunatnes organizāciju pārstāvjus piedalīties informatīvajā seminārā par projekta iesnieguma izstrādāšanu un iesniegšanu.

Semināra norises vieta – JSPA 1. stāva konferenču zāle, Mūkusalas iela 41, Rīga.

Semināra norises laiks – no plkst. 11:00 līdz 13:00.

Programma
10:45 – 11:00 Dalībnieku reģistrācija
11:00 – 11:30 Vispārīga informācija par projektu konkursu
11:30 – 12:30 Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana, budžets
12:30 – 13:00 Individuālās konsultācijas

Lūdzam reģistrēties semināram līdz 2018. gada 16. aprīļa plkst.12:00., aizpildot pieteikuma anketu: https://goo.gl/forms/8q5wNwXtAEkh0PhE2.

Ja projekta iesnieguma sagatavošanas posmā līdz informatīvajam semināram rodas kādi jautājumi, tad aicinām sazināties ar Valsts programmas atbildīgajiem projektu koordinatoriem:

Jāni Driginu, tālr.: 67356253, e-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv un Inesi Piņķi, tālr.: 67358070, e-pasts:  inese.pinke@jaunatne.gov.lv.