Jaunatnes darbs slēgtās institūcijās (Youth work in closed institutions)

No 2017. gada 9. līdz 14. aprīlim Latvijā, Baltezerā, norisināsies starptautiska konference/seminārs slēgto institūciju (ieslodzījuma vietas, cietumi, bēgļu nometnes) darbiniekiem, lai dalītos pieredzē darbā ar jaunatni un izzinātu neformālās izglītības lomu šajās institūcijās. Pieteikšanās līdz 20. februārim!

Aktivitātes mērķi:

  • nodrošināt dalībniekiem vidi, kurā dalīties ar savu pieredzi un labo praksi, strādājot ar jauniešiem slēgtās institūcijās (piemēram, ieslodzījuma vietās, cietumos, begļu nometnēs utt.);
  • sniegt iespēju nodefinēt neformālās izglītības lomu un vietu slēgtās institūcijās;
  • sniegt iespēju izzināt un piedzīvot neformālās izglītības pieejas, praksē koncentrējoties uz eksperimentālo mācīšanos;
  • piedalīties prāta vētrās un turpmāk attīstīt rīkus un metodes, kas var veiksmīgi darboties ar jauniešiem slēgtās institūcijās;
  • gūt ieskatu programmā "Erasmus+" un stiprināt sadarbību un tīklošanos starp dalībniekiem.

Dalībnieku profils:

  • slēgto institūciju darbinieki (sociālie darbinieki, psihologi, projektu vadītāji, jaunatnes darbinieki utt.);
  • NVO pārstāvji, kas regulāri (vismaz reizi nedēļā) darbojas slēgtās institūcijās;
  • spēj brīvi sazināties angļu valodā.

Semināra metodoloģija ir balstīta uz neformālās izglītības pamatprincipiem. Izmantotās metodes ļaus dalībniekiem pilnībā piedalīties mācību procesā. Galvenais uzsvars seminārā būs uz mācīšanos no pieredzes. Šis pasākums koncentrējas uz galvenajiem neformālās izglītības aspektiem, piemēram, uz dalībnieku orientēta pieeja un eksperimentālā mācīšanās. Tas nozīmē, ka treneru komanda ņems vērā dalībnieku iepriekšējo pieredzi slēgto institūciju darbā. Mācību process tiks pakāpeniski pielāgots dalībnieku vajadzībām un motivācijai, kā arī grupas darba ritmam.

Būtiska metodoloģijas daļa ir balstīta mācību pieredzes holistikā, izmantojot metodes, kas iesaista ne tikai kognitīvas vai intelektuālas pieejas, bet arī emocijas un attieksmes. Šādā veidā mācīšanās notiek, iesaistot cilvēka trīs mācību dimensijas.
Darba metožu dažādība (prezentācijas, lomu spēles, debates, iekustinātāji, individuālās atgriezeniskās saites aptaujas, tehniskā projektu vadība, komandas darbs utt.) sniegs lielāku jēgu nekā jebkad, raksturojot neformālās izglītības nozīmi.

Ņemot vērā, ka dalībnieki pārstāvēs dažādas valstis, tā būs iespēja iepazīt komandas darba multikulturālo dinamiku, kā arī tas ļaus iestrādāt jaunu mācīšanās aspektu kultūru dažādības līmenī.

Dalībniekiem jāierodas 9. aprīļa pusdienlaikā un jādodas prom 14. aprīlī, jebkurā laikā.

Konference norisināsies viesnīcā "Baltvilla", kas atrodas tikai 15km attālumā no Rīgas. Papildu informācija par norises vietu: https://www.baltvilla.lv/en/

Apmācītāji: Natalja Gudakovska un Diego Marin

Konferences/semināra dienaskārtība

Pieteikties aktivitātei  iespējams līdz 2017. gada 20. februārim  SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-work-in-closed-institutions.6260/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc pasākuma dalībnieks apņemas:
•    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
•    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
•    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

 
Papildu informācija:
Vladislava Šķēle,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv