Jaunatnes darbinieki aicināti pieteikties mācībām par attieksmēm un uzvedību - YOCOMO 2

Profesionālajā attīstībā viens no izaicinājumiem, kuram pievērst uzmanību ir mūsu attieksmes, kuras nav viegli taustāmas un izmērāmas, taču tās ir būtiskas darbā ar jauniešiem. Tās izpaužas mūsu uzvedībā, kas ietekmē mūsu darbu, attiecības un sociālo kontekstu. Ja esi jaunatnes darbinieks, piesakies YOCOMO 2 mācībām par Eiropas mācību stratēģijas (EMS) darba ar jaunatni kompetenču modeli. Tas ļauj jaunatnes darbiniekiem runāt par savām kompetencēm un tās attīstīt, koncentrējoties uz savām attieksmēm un uzvedību. Mācības norisināsies no 2019. gada 6. līdz 12. maijam, Vācijā. Pieteikšanās līdz 17. februārim!

Mācību mērķis
YOCOMO 2 mācības paredzētas, lai nodrošinātu jaunatnes darbiniekiem telpu, kur sniegt un gūt atgriezenisko saiti par savu darbu un izpratni, kas attiecas uz attieksmju attīstīšanu. Ko tas sevī ietver? Kāda ir attieksmju nozīme kompetenču kontekstā? Kā attieksmes ir saistītas ar uzvedību? Kas veicina attieksmju maiņu? Kā tās var turpmāk attīstīt? Kā es varu zināt, ka mana attieksme ir mainījusies?

Mācības ļaus būt zinātkāram par savu jaunatnes darbinieka iekšējo attieksmi un apzināties pašreizējo situāciju un apjaust savu vēlamo turpmāko profesionālo attīstību:

 • attieksmes un uzvedība: kas zem tā slēpjas?;
 • attieksmju un uzvedības loma EMS jaunatnes darbinieku kompetenču modelī;
 • zinātkāre, iekšēja gatavība, izpratne... tie ir daži aspekti, kas ir būtiski, strādājot ar attieksmēm un uzvedību;
 • refleksijas un pašrefleksijas nozīme;
 • attieksmju un uzvedības sasaiste ar profesionālo praksi.

Ja..

 • tu esi jaunatnes darbinieks un tev jau ir pieredze, īstenojot starptautiskus mobilitātes projektus, taču vēlies turpināt attīstīt savas kompetences;
 • esi ieinteresēts darbā ar EMS jaunatnes darbinieku kompetenču modeli un vēlies tā ietvaros attīstīties;
 • tu esi zinātkārs un motivēts izzināt, kā attieksmes un uzvedība var ietekmēt tavu darbu ar jauniešiem;
 • tu meklē lielisku iespēju, lai satiktu citus kolēģus un dalītos, apmainītos, atbalstītu un iesaistītos.

YOCOMO 2 ir mācības tev!

Mērķa grupa
Mācības ir izstrādātas jaunatnes darbiniekiem vai darbā ar jaunatni iesaistītām personām, kas ir aktīvas un iesaistītas jauniešu aktivitātēs un izstrādā, ievieš un novērtē pedagoģiskās aktivitātes jauniešiem, galvenokārt tās, kuras ir saistītas ar jauniešu mobilitāti. Kā dalībniekam, tev tiks lūgts pašam virzīt savu mācīšanos un būt spējīgam novērtēt savas kompetences (attieksmes, prasmes, zināšanas un uzvedību). Visiem dalībniekiem jāpārstāv organizācija, kas viņus atbalsta ( NVO, skola, pašvaldība, jauniešu centrs utt.). Nepieciešamas pietiekami labas angļu valodas zināšanas, ņemot vērā, ka tā ir šo mācību darba valoda.

Piezīme: ņemot vērā, ka YOCOMO ir pilotkurss, tiek sagaidīti dalībnieki, kuri pēc mācībām spēj sniegt konstruktīvu atgriezenisko saiti un rekomendācijas.

Metodoloģija
YOCOMO2 mācības ir balstītas ilgtermiņa formātā un jauktās mācībās, kas sevī ietver:

 • vienas 5 dienu klātienes mācības (ierašanās 6. maijā, mācības no 7. līdz 11. maijam, došanās mājup 12. maijā);
 • tiešsaistes kurss pirms mācībām, no aprīļa sākuma (mācību tēmas izzināšana, mācīšanās vajadzību definēšana, mijiedarbība ar citiem dalībniekiem) – aptuveni 8-10 stundas kopumā;
 • tiešsaistes kurss pēc mācībām starp klātienes mācībām un noslēdzošajām mācībām (lai eksperimentētu, apzinātos ieguvumus un turpmāk mācītos) – aptuveni 8-10 stundas kopumā.

Ņemot vērā, ka šīm YOCOMO 2 mācībām ir eksperimentāls raksturs, paredzēta noslēguma tikšanās - trīs dienas. Tas varētu būt 2019. gada 13.-15. septembris vai 16.-18. septembris. Norises vieta vēl tiks izvēlēta (tai nav obligāti jābūt Vācijai) visticamāk 2019. gada augusta beigās vai septembrī. Piesakoties klātienes mācībām, jūs piekrītat piedalīties arī noslēdzošajās mācībās (visas izmaksas sedz organizatori).

Galvenā pieeja ir balstīta neformālās izglītības principos un mācībās tiek īpaši atbalstīta atgriezeniskās saites sniegšana un paša vadīta mācīšanās.

Mācību vadītāju komanda
YOCOMO 2 mācības vadīs Monika Kezaite, Salvi Greco un Snežana Bačlija Knoch. Pēc dalībnieku atlases mācību vadītāji sazināsies ar mācību dalībniekiem par specifisku informāciju un uzdevumiem, kas saistīti ar tālāku programmas attīstību, kas iekļauj arī tiešsaistes mācības.

Fona informācija
YOCOMO2 ir otrais mācību pilotprojekts, kurš balstās EMS jaunatnes darbinieku kompetenču modelī darbam starptautiskā vidē. To izstrādājis SALTO resursu centrs EMS kontekstā.

YOCOMO pilotkurss ir izstrādāts, lai atbalstītu jaunatnes darbiniekus viņu kompetenču attīstībā. Katrs kurss (kopā trīs) – koncentrējas uz atšķirīgu dimensiju un kompetenču modeļa sarežģītības līmeni. Pilotkursi noslēgsies 2020. gada sākumā.  

Lejupielādei: Concept_102018_YOCOMO.pdf

Kā pieteikties?
Pieteikties mācībām iespējams līdz 2019. gada 17. februārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/yocomo-2-the-trigger-for-attitudes-and-behaviours-second-pilot-course-on-working-on-and-with-the-ets-competence-model-for-youth-workers-to-work-internationally.7690/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv