Jaunatnes darbiniek, piesakies TICTAC apmācībām Kiprā!

Esi brīvprātīgi vai oficiāli nodarbināts jaunatnes jomā, grasies izstrādāt un iesniegt kvalitatīvu projektu programmā „Erasmus+: Jaunatne darbībā”? Vēlies izmantot starptautiskās sadarbības iespējas, lai uzlabotu savas organizācijas darbību un veiksmīgāk sasniegtu izvirzītos mērķus? Piesakies apmācībām Kiprā! Tās norisināsies no 2015. gada 7. līdz  13. februārim. Pieteikšanās līdz 30. novembrim.

Galvenais apmācību mērķis ir dalībnieku kompetenču attīstīšana, lai viņi īstenotu kvalitatīvus projektus, kas iekļautos viņu organizācijas ilgtermiņa stratēģijā.  

Apmācības paredzētas, lai:

•popularizētu programmu „Erasmus+: Jaunatne darbībā”;
izzinātu programmu, koncentrējoties uz kvalitatīvu starptautisko sadarbību;
izprastu programmas nozīmi organizācijas ilgtermiņa stratēģijas kontekstā;
veicinātu organizāciju iesaistīšanos projektu veidošanā jaunatnes jomā, strādājot starptautiskā komandā;
attīstītu dalībnieku kompetences neformālās izglītības un starptautiskās mācīšanās plānošanā;
popularizētu jauniešu dalību un aktīvo pilsoniskumu, kā atslēgas elementu, veidojot Eiropas projektus.

Apmācības paredzētas jaunatnes darbiniekiem un jauniešu līderiem, kuri:

•jau iepriekš piedalījušies starptautiskos pasākumos/aktivitātēs (ne obligāti programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros);
vēlas mācīties un izmantot programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” sniegtās priekšrocības, lai veidotu un stiprinātu starptautisku sadarbību;
vēlas strādāt, lai uzlabotu starptautisku projektu kvalitāti;
tiek atbalstīti no savas organizācijas puses, mudināti piedalīties apmācībās un īstenot projektus;
ir vismaz 18 gadus veci, spēj izmantot angļu valodu kā darba valodu, ņemot vērā, ka sliktas angļu valodas zināšanas neļaus pilnībā izmantot apmācību sniegtās iespējas.

Pieteikties iespējams līdz 2014. gada 30. novembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tictac-multilateral-training-course-to-support-quality-in-youth-worker-mobility-activities-under-erasmus-youth-in-action.4493/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas Erasmus+, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu! 

 

Papildus informācija: 
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv