Jaunatnes darba attīstība digitālā vidē

Šīs konferences mērķis ir padarīt digitālā jaunatnes darba ideju skaidrāku un vieglāk saprotamu un identificēt kopīgus izaicinājumus. Tā atbalstīs organizācijas digitālā jaunatnes darba attīstīšanā vietējā līmenī. Konference norisināsies no 13. līdz 17. septembrim Somijā. Pieteikšanās līdz 15. maijam!

Konferencē tiksies cilvēki, kas ir iesaistīti digitālajā jaunatnes darbā, lai apmainītos ar labo praksi Somijā un citur Eiropā. Tāpat tikšanās laikā paredzēts izstrādāt projektu idejas, kas attīsta digitālo jaunatnes darbu, izmantojot programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" sniegtās iespējas.

Izvēlētajiem dalībniekiem būs jāveic nelieli sagatavošanās uzdevumi.

Konferences mērķi:

  • saprast digitālā jaunatnes darba jēdzienu;
  • iepazīstināt ar jaunatnes darbinieku digitālās klātbūtnes konceptu, vienlīdzīgu mijiedarbību ar jauniešiem tiešsaistē un jauniešu piedalīšanos digitālajā jaunatnes darbā;
  • saprast dažādās digitālā jaunatnes darba realitātes Eiropā;
  • iepazīties, kā veiksmīgi tiek lietoti digitālie rīki jaunatnes darbā Somijā un citur Eiropā;
  • veidot partnerības turpmākai sadarbībai programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos, koncentrējoties uz jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem, stratēģiskās partnerības projektiem vai politikas inovāciju projektiem.

Dalībnieku profils:

Tiek meklēti dalībnieki, kas ir:

  • iesaistīti digitālajā jaunatnes darbā savā organizācijā;
  • spējīgi dalīties ar savām idejām ;
  • ieinteresēti veidot stratēģiskās partnerības vai jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros;
  • vecāki par 18 gadiem.

Lejupielādei: Programmas uzmetums.

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2016. gada 15. maijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/developing-digital-youth-work.5692/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv