Ja strādā jaunatnes jomā, piesakies pasākumam “TOOL FAIR XIV – #know-how”

No 4. līdz 8. novembrim Somijā norisināsies starptautisks pasākums "Tool Fair - #Know-how", kurā pulcēsies darba ar jaunatni eksperti no visas Eiropas un ārpus, lai diskutētu un mācītos viens no otra par inovatīvām metodēm un labāko praksi darbā ar jaunatni. Pieteikšanās līdz 1. aprīlim!

Pasākumā tiks nodrošināta labvēlīga vide dažādām pieejām un paņēmieniem darbā ar jaunatni iesaistītajiem. Galvenais pasākuma mērķis ir popularizēt darba ar jaunatni kvalitāti un atzīšanu un atbalstīt kapacitātes stiprināšanu.

Lai šo mērķi sasniegtu,  tiks atbalstītas un attīstītas inovatīvas pieejas un prakse, kas ļauj dalībniekiem izzināt šīs tēmas dažādos līmeņus.

"Tool fair" laikā tiks piedāvāti:

 • Rīki, kurus izzināt – tematiskās sesijas piedāvās jaunas pieejas, strādājot ar jaunatnes darbiniekiem un/vai jauniešiem. Viens no rīkiem, kuru izzināt, sastāv no 3 x 1,5 stundu programmas un ļauj dalībniekiem gūt dziļāku sapratni par dažādiem rīkiem.  
 • "Tool fair" sarunas – iedvesmojošas sarunas, kas izaicinās dalībniekus domāt un piedāvās tiem filozofiskas pārdomas.
 • Rīku radošā darbnīca – sesijās tiks piedāvāti rīki, kuri ir labi piemēri un labā prakse, strādājot ar jauniešiem. Radošās darbnīcas vadīs "Tool Fair" dalībnieki.
 • Rīku tirgus – darba ar jaunatni bazārs, kurā dalībnieki varēs prezentēt savus rīkus un/vai apmeklēt šo bazāru, lai sajustu, kas aktuāls notiek jaunatnes jomā.
 • Radošās darbnīcas - tās vadīs dalībnieki, un tās var uzskatīt par mācīšanos no kolēģiem (peer-learning) starptautiskā vidē.  (http://educationaltoolsportal.eu/en/tools-learning-non-formal-education)

Papildu plašajam mācību rīku piedāvājumam, "Tool Fair" sniegs telpu, kurā reflektēt par rīkiem, sniegt un saņemt atgriezenisko saiti par turpmāko rīku attīstību.

Tool Fair” laikā jaunatnes darbinieki:

 • dalīsies, mācīsies un reflektēs par to, kā izmantot kompetences un jaunatnes darbinieku izglītību dažādos līmeņos un dažādos kontekstos;
 • dalīsies ar zināšanām, tiks izaicināti, iedvesmoti un kritiski reflektēs par jaunatnes politiku, pētījumiem un darba ar jaunatni studijām un sabiedrību;
 • izzinās, mācīsies un atbalstīs turpmāku darba ar jaunatni metožu un prakses attīstību;
 • iesaistīsies, sazināsies un piedzīvos visu darba ar jaunatni kontekstā, vienlaikus sasaistot visu ar vietējo realitāti.

Pasākuma laikā tiks pievērsta uzmanība šādām tēmām:

 • darba ar jaunatni izglītības definēšana un atzīšana;
 • darba ar jaunatni un sabiedrības pētījumi un studijas;
 • prakse un metodes;
 • jaunatnes darbinieku izglītības un mācību uzdevumi, rīki un pieejas;
 • rīki, kurus jaunatnes darbinieki izmanto darbā ar jaunatni.

Dalībnieku profils:
Pasākuma darba valoda būs angļu valoda, tāpēc dalībniekiem jājūtas ērti, strādājot šajā valodā.

Mācībām aicināti pieteikties dalībnieki, kuriem ir vēlme attīstīt kompetences, pieejas, pedagoģiju un paņēmienus, kā stiprināt darba ar jaunatni kvalitāti un jaunatnes darbinieku kompetences. Kuri vēlas dalīties un prezentēt mācību rīkus, kas ir saistīti ar pasākuma tēmu un kuri strādā ar jauniešiem vai jaunatnes darbiniekiem.

"Tool Fair XIV" mērķauditorijas:

 • jaunatnes darbinieki;
 • jaunatnes politikas veidotāji;
 • cilvēki, kas strādā ar jauniešiem;
 • jaunatnes līderi, jauniešu grupu līderi vai jaunatnes organizāciju pārstāvji (vietēja, reģionāla, nacionāla, Eiropas vai starptautiska līmeņa...);
 • jaunatnes projektu vadītāji;
 • treneri, fasilitatori, kouči;
 • biznesa sektora pārstāvji, kas strādā ar jauniešiem;
 • nacionālo aģentūru pārstāvji (jaunatnes jomā).

Dalības kritēriji:

 • spēj komunicēt angļu valodā;
 • vēlas vadīt rīku radošo darbnīcu;
 • gatavi piedalīties visās aktivitātēs;
 • ir vīzija un plāns, kā izmantot apgūtās lietas savā darbā;
 • ir potenciāls attīstīt savas kompetences, atbilstoši aktivitātes mērķiem.

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2019. gada 1. aprīlim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tool-fair-xiv-know-how.7876/.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

 

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv