Ja plāno iesniegt “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekta iesniegumu 1. oktobrī

Cik liels finansējums katrā no projekta veidiem šogad ir atlicis? Ko ņemt vērā, aizpildot projektu elektroniskās iesnieguma veidlapas? Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē par svarīgāko, kas jāzina, gatavojoties projekta iesniegumu iesniegšanai 1. oktobrī. Kur atrast projekta pieteikuma elektroniskās formas?


Vispirms darām zināmu, ka ir pieejamas programmas “Erasmus+” projektu elektroniskās iesnieguma veidlapas angļu valodā, kas nepieciešamas uz 2015. gada 1. oktobra projektu iesniegšanas termiņu. Ar aktuālajām veidlapām aicinām iepazīties izvēlētā projektu veida sadaļā “Dokumenti”. Elektroniskās iesnieguma veidlapas latviešu valodā būs pieejamas tuvākajā laikā.

Par finansējumu


Jauniešu apmaiņas projektiem un Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem sadarbībā ar Programmas valstīm finansējums ir pietiekams, bet sadarbībā ar ES Kaimiņvalstīm – pieejams ierobežotā daudzumā (aģentūrai ir iespēja šajā projektu kategorijā apstiprināt pāris projektus).


Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem (gan sadarbībā ar Programmas valstīm, gan ar ES Kaimiņvalstīm) finansējums 2015. gadam ir izsmelts.


Stratēģiskās partnerības projektiem jaunatnes jomā finansējums ir pietiekams.

Projektiem Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās finansējums 2015. gadam ir izsmelts.


Lai veiksmīgi sagatavotu un iesniegtu projektu līdz nākamajam projektu iesniegšanas termiņam – 1. oktobrim – aicinām konsultēties ar aģentūras darbiniekiem.

Atgādinām, ka 1. oktobris ir šogad trešais (un noslēdzošais) programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu iesniegšanas termiņš. Projekta iesniegumus tiešsaistē varēs iesniegt līdz 1. oktobra plkst.13:00 pēc Rīgas laika (jeb līdz plkst. 12:00 pēc Briseles laika). Saskaņā ar ES programmas “Erasmus+” vadlīnijām jaunatnes jomas projektus var uzsākt ātrākais trīs mēnešus pēc projektu iesniegšanas termiņa. 

Pievērs uzmanību!

- Rakstot projekta iesniegumu, izmanto aktuālās elektroniskās veidlapas. Ar tām vari iepazīties izvēlētā projekta veida sadaļā “Dokumenti”. Elektronisko veidlapu angļu valodas versijas www.jaunatne.gov.lv pieejamas no 13. augusta. Veidlapas latviešu valodā būs pieejamas tuvākajā laikā. Bet vari angļu valodas veidlapas aizpildīt latviešu valodā. 

- Ja vēlies akreditēt organizāciju, lai nosūtītu/uzņemtu jauniešus, īstenojot Eiropas Brīvprātīgā darba projektus, pievērs uzmanību, ka sadaļā “Eiropas Brīvprātīgais darbs”/ “Dokumenti” publicēta “EBD akreditācijas iesnieguma veidlapa (angļu valodā)”.

- Projekta iesnieguma veidlapa jāaizpilda vienā valodā (jebkurā no oficiālajām ES valodām).

- Atceries veidlapas pielikumā pievienot abpusēji parakstītus un ieskenētus mandātus (tas ir svarīgs kritērijs, vērtējot projekta atbilstību programmas “Erasmus+” vadlīnijām).

- Tā kā projekta iesnieguma veidlapa jāpievieno elektroniski, pārliecinies par sava interneta savienojumu.

- Neatliec veidlapas iesniegšanu uz pēdējo brīdi!

- Ja, rakstot projektu iesniegumus, tev rodas papildus jautājumi, droši izmanto Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras sniegtos atbalsta pasākumus: konsultācijas (tiessaistē/klātienē); “atvērtās otrdienas” (katra mēneša pēdējā otrdiena no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00); informatīvos pasākumus un starptautiskās apmācības (par aktuālajām apmācībām un pasākumiem seko līdzi informācijai www.jaunatne.gov.lv mājaslapā).

- Ir pieejamas arī video filmiņas - praktiska pamācība, kurā soli pa solim parādīts, kā pareizi aizpildīt projektu iesniegumu anketu tiešsaistē. Video filmiņas vari noskatīties šeit>>