Izzini un stāsti

Katram dzīvojot, mācoties un pavadot brīvo laiku savā dzīvesvietā, mēs nemaz nepamanām, kā dzīvo cilvēki citur, kur viņi strādā, mācās un kā atpūšas. Tādā veidā rodas daudzi aizspriedumi un ne tie pareizākie viedokļi par dažādām vietām. Parasti pilsētā dzīvojošajiem liekas, ka laukos nav ko darīt un redzēt. Bieži vien arī laukos dzīvojošajiem liekas, ka citviet blakus esošajās lauku teritorijās bez veikala apmeklējuma nekādas citas aktivitātes diži neeksistē.

Arī jauniešiem šķiet, ka viņiem nav lielu iespēju darīt ko interesantu un tajā pašā laikā lietderīgu, kas attīstītu viņus kā personības. Tādēļ Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs nolēma šo situāciju mainīt. Tapa projekts “Izzini un stāsti”. Projekta vispārējais mērķis ir ieinteresēt un iesaistīt Tukuma novada jauniešus neformālās izglītības un āra dzīves aktivitātēs, lai izzinātu jauniešu iespējas, stiprinātu piederības apziņu, veicinātu uzņēmīguma garu un akcentētu līdzdalības nozīmi jauniešu dzīves ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.

Projekts sastāv no divām daļām. Pirmā daļa – “Izzini”. Īsi raksturojot šo daļu, tas ir pats velobrauciens ar lauku teritoriju izpēti, veidojot foto un video materiālu par jauniešu iespējām, informācijas pieejamību un dzīvi laukos kopumā.

Otrā daļa – “Stāsti”. Otrajā daļā jaunieši apkopos iegūtos foto un video materiālus, organizēs 6 iedvesmas seminārus novada skolās, kur dalīsies iespaidos par velobrauciena laikā piedzīvoto un iedvesmos vienaudžus būt aktīviem, līdzdarboties, lai veidotu savu dzīvi pašvaldībā.

Spilgtākās atmiņas, kas saistās ar projekta plānošanu un īstenošanu.
•    Kā pirmais nāk prātā projekta aktivitāšu plānošana. Sākotnēji ideju bija tik daudz, ka likās neiespējami tās visas īstenot, bet vēlāk, redzot, kā viss iet uz priekšu un attīstās, labākās idejas pašas izvirzījās priekšplānā. Nerealizētās ieceres atstāsim nākamajiem gadiem, kad veidosim turpinājumu šim projektam.
•    Trakā braukāšana pa nezināmiem lauku ceļiem, meklējot to pašu labāko maršrutu, pa kuru tad vēlāk doties 3 dienu velobraucienā. Ceļu ļoti daudz, pagrieziens aiz katra stūra, iespējas nokļūšanai no viena punkta uz otru ļoti plašas, tāpat kā beigu beigās jauniešu iespējas jauki, jautri un lietderīgi pavadīt laiku.
•    Velobrauciena pirmās dienas vakars skaisti izveidotā tējas namiņā kādā lauku mājā netālu no Jaunpils. Mājas saimnieka ģitārspēles pavadījumā sveču gaismā dziedājām skaistākās latviešu dziesmas. Cēlām teltis, iekārtojām tās gulēšanai. Pašā vakarā, mēness izgaismotajā ezerā, gājām peldēties.
•    Apskatījām daudzas apdzīvotas vietas, un ļoti spilgti atmiņā palikušas intervijas ar vietējiem iedzīvotājiem. Katrā vietā mēģinājām noskaidrot, vai vietējiem iedzīvotājiem un arī viesiem, vienalga jauns vai jau ar bagātīgu dzīves bagāžu, šajās vietās ir ko darīt, ko apskatīt un vai ir kas tāds, ko ļoti, ļoti būtu nepieciešams izveidot. Atbildes bija dažādas - daudziem neko nevajadzēja, tikai veikalu, citi uzskatīja, ka viņu dzīvesvietās ir papilnam, ko darīt, kur bērniem un jauniešiem sevi radoši izpaust, bet daži uzskatīja, ka laukos darīt nav ko, strādāt nav kur un iespējas ir ļoti limitētas. Protams, katra vieta ir atšķirīga, katrā vietā iespējas ir dažādas, bet visspilgtāk atmiņā palicis divu jauku skolas pavāru teiktais, ka iespēju jau ir daudz, vajag tikai vēlēšanos pašam kaut ko darīt, nevis tikai sēdēt un noskaņoties uz to, ka viss ir “čābīgi”. Ja paši neinteresējas, tad arī nezina, ka tavā pagastā ir skaists viesu nams, parks, spēļu laukums, peldvieta, iespēja nodarboties ar jāšanas sportu, dejot, dziedāt korī un daudzas citas lietas. Tie, kas interesējas, jau paši arī šajās aktivitātēs iesaistās.
•    Ļoti spilgti otrās dienas nakti atceras lielākā daļa brauciena dalībnieku, izņemot tie, kuru miegs ir tik ciešs, ka pat zemestrīce un viesuļvētra to nespētu patraucēt. Tas tādēļ, ka pa nakti mūs apciemoja vietējie jaunieši, gāja pie visām teltīm un jautāja pēc viena sava drauga, kas bija velobraucienā. Tas bija interesants atgadījums, jo visi par to turpināja runāt arī nākamajā dienā un katram bija sakāmais par šo notikumu.

Kas izmainījās pēc šī projekta īstenošanas?
Jaunieši redzēja, kā cilvēki dzīvo citās lauku teritorijās, varēja salīdzināt to, kas ir pieejams viņiem un kas citiem, varēja izzināt citu vēlmes un salīdzināt tās ar savējām. Apmeklējot šīs vietas, jaunieši ieraudzīja, cik īstenībā lauku teritorijas ir skaistas, kādas tur ir iespējas. Varēja arī iepazīt citu jauniešu veiksmes stāstus, kā viņi pavada savu dzīvi, kā viņi laukos veiksmīgi saimnieko un nemaz nedomā par pārvākšanos uz dzīvi citur. Šis projekts ar savām aktivitātēm ieinteresēja arī citus jauniešus, kuri nedevās velobraucienā, bet kuri būtu gatavi pievienoties mums nākamajā piedzīvojumā. Un, protams, ka ieguvām daudz jaunu draugu, skaistas atmiņas un jauku filmiņu par visu braucienu, ar kuru kopīgi dosimies uz skolām, kur rādīsim citiem, kā tad mums gāja un ko pieredzējām.

Ko, īstenojot šo projektu, ieguvusi Jūsu organizācija/pilsēta/novads?
Mūsu organizācija, pirmkārt, ieguvusi lielāku atpazīstamību novada teritorijā, jo līdz šim par mums vairāk zināja un arī mūsu aktivitātēs iesaistījās galvenokārt pilsētas jaunieši. Mēs, kā organizācija, izzinājām pirms paša velobrauciena radušos jautājumus. Mēs gribējām noskaidrot, kāda ir dzīve aiz pilsētas robežām. Kādas ir tur dzīvojošo cilvēku intereses, vajadzības un iespējas aktīvi sevi nodarbināt. Tā kā mēs lielākoties strādājam ar jauniešiem, tad pēc velobrauciena, atsākoties skolai, tiks organizēta tikšanās ar Tukuma novada deputātiem. Tikšanās laikā jaunieši stāstīs par velobraucienā redzēto, prezentēs izveidoto video materiālu, apkopoto informāciju par jauniešu iespējām un rosinās veidot vienotu, uz jauniešu vajadzībām balstītu darbu ar jaunatni pašvaldībā. Ja deputāti mūs sadzirdēs, tad tas arī būs mūsu lielākais ieguvums no šī projekta. Bet, protams, neatsverams ieguvums ir gūtā pieredze, kura noderēs, plānojot nākamās aktivitātes.

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Jaunatnes darbinieks Sandis Ozoliņš