Izsludināts valsts budžeta finansēts projektu konkurss pašvaldībām, lai atbalstītu jaunatnes politikas īstenošanu vietējā līmenī

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA)  Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam ietvaros izsludina atklātu projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 22. maijs.

Lai uzzinātu vairāk par konkursa nosacījumiem, aicinām pašvaldību pārstāvjus, kas veic darbu ar jaunatni, uz bezmaksas informatīvu semināru, kurš 2019. gada 18. aprīlī no plkst. 11.00 līdz plkst. 16.00 norisināsies LU Microsoft inovāciju centrā (Kalpaka bulvārī 4, Rīgā). Pieteikšanās semināram līdz š.g. 15.aprīļa plkst.12.00 šeit: http://bit.ly/2u77Qxf.

Konkursa mērķis – atbalstīt līdz 20 pašvaldību projektus, kas vērsti uz vietējā līmeņa jaunatnes politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu ilgtermiņa plānveida darba ar jaunatni pašvaldībā attīstībai.

Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt pašvaldība, kurai:
•    ir spēkā esošs darba ar jaunatni plānošanas dokuments vai sadaļa par darba ar jaunatni jautājumiem ir iekļauta citā pašvaldības spēkā esošā attīstības plānošanas dokumentā, vai tiek izstrādāts darba ar jaunatni plānošanas dokuments vai sadaļa par darba ar jaunatni jautājumiem citā pašvaldības attīstības plānošanas dokumentā;
•    nav apstiprināts projekts Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam 1. sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” 1.3.apakšadaļā “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī” paredzētā konkursa ietvaros.

Projektā atbalstāmās aktivitātes:
1) pasākumi, kas ir tieši saistīti ar ilgtermiņa risinājumu (pieeju, sistēmu, programmu) izstrādi un ieviešanu dažādās darba ar jaunatni jomās (jauniešu līdzdalība, digitālais darbs ar jaunatni, mobilais darbs ar jaunatni, jauniešu informēšana, darbs ar jaunatni starptautiskā līmenī, starpinstitucionālā sadarbība, sociālā iekļaušana, brīvprātīgais darbs, jauniešu iniciatīvas u.c.), piemēram, darba grupas, semināri, mācības, pieredzes apmaiņas, ekspertu piesaiste, konsultācijas ar jauniešiem, interešu aizstāvības pasākumi, metodisko materiālu izstrāde, pētījumi, monitoringa aktivitātes, jaunu pakalpojumu jauniešiem izstrāde un pilotēšana;
2) pasākumi, kas ir vērsti uz pašvaldībā ieviesto darba ar jaunatni pieeju, programmu u.c. izvērtēšanu, rezultātu izplatīšanu un ilgtspējas nodrošināšanu.

Plašāk par projekta konkursa nosacījumiem www.jaunatne.gov.lv

 

Kontaktpersonas:

Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda@jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv