Izsludināts valsts budžeta finansēts projektu konkurss pašvaldībām darba ar jaunatni attīstībai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam ietvaros izsludina atklātu projektu konkursu “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī”. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 10. aprīlis.

Lai uzzinātu vairāk par konkursa nosacījumiem, aicinām pašvaldību pārstāvjus, kuri veic darbu ar jaunatni, piedalīties bezmaksas informatīvā seminārā. Tas no plkst. 11.00 līdz plkst. 16.00 norisināsies 22. martā, viesnīcā “Rixwell Konventa sēta” (Kalēju ielā 9/11, Rīgā). Pieteikšanās semināram iespējama līdz 20. marta plkst. 12.00, tiešsaistē http://bit.ly/2F53IUG.

Būtiskākais par projektu konkursu
Projekta konkursa mērķis - atbalstīt līdz 10 pašvaldību projektus, kas paredzēti plānveida darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums – 3500 eiro.
JSPA informē, ka projekta pieteikumu konkursam var iesniegt pašvaldība, kura nav piedalījusies Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projektā “Europe goes local- supporting youth work at the municipal level”.

Projektā īstenojamās aktivitātes:
1) aktivitātes, kas paredzētas plānveida darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai pašvaldībā izvirzītajos darba ar jaunatni prioritārajos virzienos;
2) dalība JSPA organizētos atbalsta pasākumos (mācībās un individuālās konsultācijās) pašvaldībām plānveida darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī.

JSPA aicina pieteikties konkursam pašvaldības, kuras vēlas uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti savā pašvaldībā un ir gatavas aktīvi darboties projektā 12 mēnešus. Plašāk par projekta konkursa nosacījumiem un četriem mācību moduļiem www.jaunatne.gov.lv.

“Šis ir pirmais gads, kad IZM Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros pašvaldības varēs saņemt atbalstu mācību un individuālu konsultāciju veidā līdztekus konkursā apstiprinātā projekta aktivitāšu īstenošanai. Jaunatnes lietu speciālistiem gada garumā tiks nodrošinātas mācības četru moduļu ietvaros, kurās varēs plašāk izzināt, kā pašvaldības mērogā izveidot un pilnveidot darba ar jaunatni sistēmu, kā īstenot vietējās sadarbības iniciatīvas, kā plānot darbu ar jaunatni ilgtermiņā, lai jaunieši būtu vēl lielāki ieguvēji. Lai veicinātu projektā izvirzīto mērķu efektīvāku sasniegšanu, esam plānojuši pašvaldību pārstāvjiem nodrošināt arī individuālas konsultācijas ar projektam īpaši piesaistītu mentoru,” skaidro Ilze Vonda, JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja.
 

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

 

Papildu informācijai:
Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente                
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra                
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv