Izsludināts projektu konkurss jauniešu iekļaušanai sabiedrībā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklātu projektu konkursu “Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību”.

Līdz 2020. gada 7. aprīlim biedrības vai nodibinājumi, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas veicināt iekļaujošas sabiedrības veidošanu, īpaši mazinot pret jauniešiem vērsto vardarbību un stiprinot jauniešu garīgās veselību un labklājību, ir aicināti iesniegt projektu konkursā savus projektu pieteikumus. Savas idejas īstenošanai biedrības un nodibinājumi var saņemt finansējumu 2400.00 euro apmērā.

Aicinām iepazīties ar konkursā atbalstāmajām aktivitātēm, konkursa mērķgrupu un citiem konkursa nosacījumiem un apmeklēt informatīvu vebināru 2020. gada 19. martā plkst. 11.00-13.00, pirms tam reģistrējoties šeit.

Vebinārā būs iespēja iepazīties ar konkursā atbalstāmajām aktivitātēm, atbalstāmo mērķa grupu, kā arī citiem konkursa nosacījumiem un dokumentu iesniegšanu.

Aicinām iepazīties ar konkursa pamatnosacījumiem un saistītiem dokumentiem.  
 

Kontaktpersonas:

Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda[at]jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv