Izsludināts projektu konkurss "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un iniciatīvām, veicinot iespējas jauniešu līdzdalībai"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jaunatnes organizācijas, kuras atbilst Jaunatnes likuma 12. panta ceturtajā daļā noteiktajiem kritērijiem, iesniegt projektu iesniegumus Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam 2. sadaļā paredzētajā atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un iniciatīvām, veicinot iespējas jauniešu līdzdalībai”. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2019. gada 6. marts.

Projekta pieteikumam ir jābūt personīgi iesniegtam JSPA līdz 2019. gada 6. marta plkst.17.00.
 
Atklātā projektu konkursa dokumenti ir pieejami šeit:

Konkursa nolikums
1. pielikums – Projekta iesnieguma veidlapa (spied virsū un dokuments atvērsies);  
2. un 3. pielikums – Projekta budžeta tāmes veidlapa 2019. un 2020.gadam (spied virsū un dokuments atvērsies);
4. pielikums – Projekta iesniedzēja atbilstības veidlapa (spied virsū un dokuments atvērsies).

Ar projekta iesnieguma sagatavošanu un projekta īstenošanu saistītie normatīvie akti:
http://jaunatne.gov.lv/lv/valsts-programma/par-valsts-programmu

 

Kontaktinformācija:
Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv

Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda@jaunatne.gov.lv