Izsludināta starpnovadu un starpinstitūciju sadarbības projektu iesniegšana konkursa II kārtā

Pirms izmaiņu veikšanas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noslēdzās konkursu “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” pirmā kārta (pirmais projektu konkurss) un nu jau Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gada ietvaros ir izsludināta projektu iesniegšana konkursa otrajā kārtā (otrajā projektu konkursā).

Izmaiņas administratīvajās teritorijās ieviesīs pārmaiņas vēl daudzās Latvijas pašvaldībās un lai jaunatnes jomas attīstībā līdz šim ieguldītais darbs un pasākumi neapstātos, dalība konkursa "Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" II kārtā ir laba iespēja pašvaldībām jau šobrīd plānot jaunatnes politiku vietējā līmenī kopā ar citām Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un to teritoriālajām vienībām, kuras pēc administratīvo teritoriju reformas veikšanas apvienosies vienā administratīvajā teritoriālajā vienībā.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina Latvijas pašvaldības iesniegt projektu iesniegumus konkursa otrajā kārtā līdz 2020. gada 12. oktobrim. Īpaši aicinām darbā ar jaunatni iesaistītās personas uzrunāt citās Latvijas pašvaldībās darbā ar jaunatni iesaistītās personas un plānot pasākumus kopīga projekta īstenošanai ar mērķi nodrošināt nepārtrauktību jaunatnes politikas ieviešanā pašvaldību teritorijās līdz ar administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu.

Konkursa otrās kārtas ietvaros projektus var iesniegt arī pašvaldības, uz kurām neattiecas izmaiņas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, lai realizētu starpinstitūciju sadarbības projektu pašvaldībā.

Konkursa mērķa sasniegšanai projektos būs atbalstāma pašvaldības iestāžu un nevalstisko organizāciju sadarbība, pašvaldību starpinstitūciju sadarbības pasākumi un aktivitātes ar mērķi izstrādāt un ieviest ilgtermiņa risinājumus dažādās darba ar jaunatni jomās pašvaldībās (t.sk. pašvaldībās atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajām administratīvi teritoriālajām vienībām), piemēram, situācijas izpēte, darba grupas, mācības, ekspertu piesaiste, praktiskas aktivitātes ar jauniešiem un jaunu pakalpojumu jauniešiem izstrāde un pilotēšana, pašvaldībās esošo darba ar jaunatni pieeju, sistēmu, programmu izvērtēšana un salīdzināšana, un citas aktivitātes.

Vairāk par konkursa nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem skatīt šeit.

Kontaktpersonas:
Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda[at]jaunatne.gov.lv

 

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv