Izmanto iespēju un piesakies tiešsaistes kursam par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektiem

MOOCyouth ir tiešsaistes kursi, kas paredzēti jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem, jaunatnes organizācijām, skolotājiem, universitāšu profesoriem un ikvienam citam, kurš ir ieinteresēts neformālās izglītības jomā.

Piedaloties šajā kursā, dalībniekiem būs iespēja sīkāk aplūkot programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" pirmās pamatdarbības mobilitātes projektus (jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgais darbs un jaunatnes darbinieku mobilitāte) un trešās pamatdarbības projektus: atbalsts politikas reformām jaunatnes jomā. Šis kurss ļaus dalībniekiem tīkloties, uzkrāt zināšanas par Eiropas jaunatnes sadarbību un starptautisko jaunatnes darbu, izmantojot "Erasmus+" jaunatnes jomas finansējumu.

Šo tiešaistes kursu vada fasilitatori, kas palīdzēs tā dalībniekiem gūt ieskatu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" mērķos, prioritātēs un sagaidāmajos rezultātos.

Dalība kursā ir bez maksas, no dalībniekiem tiek sagaidīta vien aktīva līdzdalība 3-4 stundas nedēļā!

Piesakies tiešsaistes kursam līdz 10. novembrim un uzzini, kā iesaistīties Eiropas jaunatnes sadarbībā un pozitīvi ietekmēt savu jauniešu grupu, organizāciju un kopienu: https://www.canvas.net/browse/salto/courses/erasmus-funding-opportunities