Izglītības un zinātnes ministrija atbalstījusi Daugavpils novada domes projektu Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centra darbības atbalstam

Atklāto projektu konkursā izsludināja un finansējumu piešķīra LR Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra projektam “Jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana un popularizēšana Daugavpils novadā”, ko realizēs Daugavpils novada dome sadarbībā ar Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centra (NJISC) bērnu interešu klubu „Naujene”.

Projekts ir veidots ar mērķi pilnveidot Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centra apmeklētājiem brīvā laika pavadīšanas iespējas, paplašinot centra darbību, kas ļaus apgūt jaunas iemaņas un prasmes un sekmēt jauniešu sadarbības iespējas.

Projekta ietvaros tiks labiekārtotas jaunas pulcēšanas vietas telpas Naujenes ciemā un tam piederošajā teritorijā. Jauniešu komunikācijas un sadarbības prasmju attīstīšanai un pieredzes apmaiņas veicināšanai tiks organizētas nodarbības, radošās darbnīcas, meistarklases, tūrisma un sporta pasākumi. 

Izvirzīto mērķu sasniegšanai un projekta aktivitāšu norisei LR IZM ir piešķīrusi 3900,00 EUR. Projekta īstenošanas laiks ir 6 mēneši, no 01.04.2015. līdz 30.09.2015. Šajā laikā ap Naujenes un kaimiņpagastu jauniešiem būs iespēja pašiem organizēt un piedalīties visās projekta plānotajās aktivitātēs.

Projekts sniegs ieguldījumu Jaunatnes politikas valsts programmas izvirzīto mērķu sasniegšanā, veicinot pašvaldības jauniešu centra nepārtrauktu darbību, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu attīstībai jauniešu centrā un nodrošinot jauniešiem veselīga un lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas, kā arī piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai.

Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs aicina visus novada jauniešus aktīvi iesaistīties projekta norisē. Drīzumā par projekta uzdevumiem un plānotajām aktivitātēm tiks sniegta papildus informācija. 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

 

Informācijai: Naujenes jaunatnes iniciatīvas un sporta centrs, Daugavas iela 34, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, tālrunis: 65430190, E-pasts: bjc_naujene@inbox.lv