Izglītības un zinātnes ministrija aicina jauniešus vasaras brīvlaikā iesaistīties aktivitātēs

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina jauniešus vasaras brīvlaikā  iesaistīties pasākumos un aktivitātēs, ko ar Jaunatnes politikas valsts programmas atbalstu īsteno jaunatnes organizācijas un pašvaldības.

Jau sākot ar jūnija pirmo nedēļu visas vasaras garumā valsts programmas ietvaros tiks realizēti vairāki projekti visā Latvijā: „Mazpulku labo darbu gads”, „Ilgtspējīgs skaistums”, vienaudžu izglītotāju apmācību programma "Jaunietis – jaunietim”, „Jauniešu līdzdalības veicināšana ceļā uz Latvijas Prezidentūru Eiropas Savienības Padomē”, „Kopā varam visu!”, „Esi Liepājnieks, neesi bijušais (neESI LP`eX)”, „Komunikācijas labirinti” un daudzi citi projekti. 

Izglītības un zinātnes ministrija 2014. gadā īsteno jaunatnes politikas valsts programmu jaunatnes organizācijām „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”, kuras ietvaros deviņu jaunatnes organizāciju projektu atbalstam tika piešķirts vairāk nekā 52 700 eiro liels finansējums.

Uz valsts programmas finansējumu vietējo jauniešu centru darbības nodrošināšanai un neformālās izglītības īstenošanai bija iespēja pieteikties arī pašvaldībām. Kopumā 32 pašvaldību projektu īstenošanai tika piešķirts finansējums 127 753 eiro apmērā. 

Jaunatnes politikas valsts programmas mērķis ir veicināt  jauniešu aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un iesaisti sabiedriskajā dzīvē, kā arī stiprināt pašvaldību darbu ar jauniešiem, veidojot jauniešiem un viņu iniciatīvām atbalstošu vidi.

Ar apstiprināto projektu sarakstu var iepazīties šeit: http://jaunatne.gov.lv/lv/valsts-programma/projektu-konkursu-rezultati

Vairāk informācijas par jauniešu līdzdalības un iniciatīvas iespējām atradīsiet šeit: http://www.jaunatneslietas.lv/