Izdzīvo neformālo izglītību – piedalies apmācībās „The Power of Non Formal Education”!

Jaunatnes darbiniekiem, jauniešu līderiem un projektu vadītājiem ir iespēja pieteikties dalībai apmācībās „The Power of Non Formal Education”, kas notiks 2013. gada 9. -14. novembrī Bulgārijā, Sofijā. Dalībniekiem apmācībās būs iespēja vairāk izprast neformālo izglītību, tās principus un metodes, lai pēc tam dotu iespēju jauniešiem aktīvi darboties sabiedrībā vietējā un starptautiskā mērogā.  Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem un ar labām angļu valodas zināšanām. Pieteikšanās: līdz 15. septembrim!

Apmācību kursa mērķi:
-veicināt, lai dalībnieki izdzīvo neformālo izglītību un pārdomā par neformālās izglītības ietekmi, eksperimentējot ar dažādajām neformālās izglītības metodēm;
-analizēt neformālās izglītības lomu un tās uztveri Eiropas dažādajās valstīs;
-iegūt izpratni, kā neformālās izglītības metodes un pieeja var tikt izmantoti, lai veicinātu kultūru dažādību un starpkultūru mācīšanos;
-censties mazināt to, ka jaunieši neformālajā izglītībā tiek uztverti kā patērētāji;
-atklāt dažādo izglītības pieeju un metožu (formālā, neformālā, ikdienas mācīšanās) nozīmes, lomas un saistības;
-pārskatīt ikdienas jaunatnes darba prakses;
-izprast programmas veidošanas un neformālās izglītības principus ES programmā „Jaunatne darbībā”.

Apmācības process ietvers posmus:
-pieredzes gūšana: izglītības dažādās vides, dažādās neformālās izglītības metodes (lomu spēle, simulācijas spēle, uzdevumi);
-izvērtēšana: par metodēm un to ietekmi, par neformālās izglītības iespējām un ierobežojumiem, par pedagoģiskā procesa veidošanu;
-pieredzes novirzīšana: uz dalībnieku pašu ikdienas realitāti, lai uzlabotu veidus, kā strādāt ar jauniešiem;
-dalīšanās pieredzē: dažādas uztveres, pašreizējās situācijas un pieredzes;
-dalībnieku sevis attīstīšana: ietverot viņus lēmumu pieņemšanā, izstrādājot projektu  un īstenojot programmu (dalībnieki paši varēs izlemt, kādas sesijas viņiem nepieciešamas).

Organizators: ES programmas „Jaunatne darbībā” Bulgārijas Nacionālā aģentūra
Darba valoda: angļu
Līdzfinansējums: LVL 20

20 LVL ir vienīgais dalībnieka ieguldījums, visas pārējās izmaksas (t.sk., ceļa izmaksas) tiek segtas no ES programmas „Jaunatne darbībā” līdzekļiem.

Sīkāka informācija: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the...

Pieteikšanās: apmācībām iespējama līdz 2013. gada 15. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē http://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=/tools/european-training-... Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Papildus informācija:
Vladislava Šķēle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore
E-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
Tālrunis: 67358069

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)
Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!